Bakgrundsbild

Nyheter

Mer pengar till kulturprojekt

Sju föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund får dela på nästan 240 000 kronor från Ideell Kulturallians utlysning Kulturens Kapillärkraft – Nyorientering på totalt åtta miljoner kronor från Postkodstiftelsen. Det blir…

Webbinarium om beredskap

Se vårt webbinarium Bygdegården – ett nav för kris och krig med Björn Körlof, expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar, och Sofia Ohlsson, ledamot i Landsbygdsrådet. Läs mer om…

Studiecirkel om beredskap

När en kris uppstår är lokalsamhället först att hantera den innan samhället tar vid. Gör vår studiecirkel för att förbereda er för hur bygdegården kan vara en del av beredskapen…

Vilken fantastisk rörelse

En gång per år rapporterar Bygdegårdarnas Riksförbunds medlemmar kring sin verksamhet och ekonomi. Det ger en god bild av bygdegårdsrörelsen i Sverige idag. Vid ingången av 2023 hade Bygdegårdarna Riksförbund…

Första Hållbarhetsdiplomen beviljade

Nu har de första föreningarnas fått godkänt för Bygdegårdarnas Riksförbunds Hållbarhetsdiplom, som visar hur bygdegårdsrörelsen bidrar till och stärker de Globala målen. – Genom bygdegårdsrörelsens Hållbarhetsdiplom visar våra medlemsföreningar hur…

En växande folkrörelse

Bygdegårdsrörelsen växer och nu är fler bygdegårdar än någonsin anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund – 1 456 bygdegårdsföreningar med över 240 000 medlemmar. Under det gångna året har antalet medlemmar ökat…

Bygdegårdarnas Riksförbund anställer expert inom totalförsvar

Björn Körlof, ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademien, har anställts som expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar vid Bygdegårdarnas Riksförbund sedan 1 januari 2023. Bygdegårdarnas förbundsstämmouttalande betonade bygdegårdarna som resurs vid…

Elkompensationen omfattar bygdegårdsföreningar

Den 27 oktober presenterade regeringen tillsammans med Svenska kraftnät en modell för kompensation för höga elpriser. Alla elanvändare med eget nätavtal i SE3 och SE4 få ta del av stödet.…