Bakgrundsbild

Nyheter

Satsa på mötesplatser för att stärka landsbygden

Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar skriver gemensamt idag på Dagens samhälle om vikten av att satsa på samlingslokaler på landsbygden. Läs hela artikeln om att öka…

Bygdegårdar får stöd i att säga nej antidemokratiska organisationer

Ett rättsutlåtande gällande uthyrning till rasistiska och icke-demokratiska organisationer har tagits fram av Samlingslokalsorganisationernas samarbetskommitté, Samsam. Rättsutlåtandet pekar på att föreningsdrivna samlingslokaler bör ha rätt att neka uthyrning till rasistiska…

Ny vision för bygdegårdsrörelsen

En enig förbundsstämma antog den 3 juni 2018 en ny vision för Bygdegårdarnas Riksförbund och en plan för att engagera fler unga i bygdegårdsrörelsen. Läs mer om visionen och föryngringsplanen

Årets bygdegårdsförening i Sverige utsedd!

Årets bygdegårdsförening i Sverige är Oppmanna-Vånga – en förening som satsar på hälsa. Styrelsen hade ingen aning om att de var nominerade och blev glatt överraskade och firade genast med…