Bakgrundsbild

Beredskap

Bygdegårdsrörelsen med lokaler, mark och människor är en tillgång i beredskapsarbetet oavsett om det gäller kriser i fredstid eller höjd beredskap för krig. Lokalerna och de engagerade människorna är en resurs som har visat sig viktig vid flera tillfällen som till exempel skogsbränder, stormar, oljeutsläpp, eftersök av försvunna personer och olika försvarsövningar. Bygdegården kan vara en sambandscentral, en plats för inkvartering eller uppsamlingsplats för material.

Vi arbetar för att bygga upp beredskapen i lokalsamhället genom utbildning, studiecirklar och samverkan. I bygdegården kan föreningar och kommunen samarbeta. Många bygdegårdsföreningar arbetar aktivt med beredskap och skapar rutiner och strukturer för att klara svåra situationer på ett bra sätt.

Broddbo bygdegård fungerade som ledningsplats vid släckningarbetet av bränderna i Sala sommaren 2018. Foto: Anders Weiss
Broddbo bygdegård fungerade som ledningsplats vid släckningarbetet av bränderna i Sala sommaren 2018. Foto: Anders Weiss

Expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar

Björn Körlof

070-625 69 02

bjorn.korlof@bygdegardarna.se