Bakgrundsbild

Leader

Leader, är ett lokalt partnerskap mellan offentliga, privata och ideella aktörer i ett geografiskt område.  Varje område har en strategi som har som mål att skapa lokal utveckling, genom olika insatsområden. Leaderområdet får en tilldelad budget som LAG:s styrelse kan besluta om till olika prioriterade projekt. I varje område finns ett Leaderkontor, som hjälper till att mobilisera, informera, ideutveckla och ta emot ansökningar. Personalen på kontoret stöttar från idé till projektgenomförande.

Leadermetoden innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och får ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt. Det är en metod för lokalt ledd utveckling, genom samverkan. Metoden kännetecknas av:

  • Samarbete, gärna i trepartnerskap – ideell, privat och offentlig sektor
  • Lokala initiativ och lokal förankring
  • Kreativt och innovativt arbetssätt
  • Långsiktigt hållbar utveckling

Leader finansierar samverkansprojekt som bidrar till lokal utveckling. För investeringsstöd vänder ni er till Länsstyrelsens stödformer. Leader har funnits i EU sedan 1991 och i Sverige sedan 1995. Jordbruksverket är tillsynsmyndighet.

Information om både nya och gamla programperioden finns också på Jordbruksverkets hemsida:

jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader (öppnas i nytt fönster)

Programperioden 2023-2027 har startat

Nu har de flesta Leaderområden fått sina startbesked och det går att göra en ansökan för att få stöd. Ta kontakt med era Leaderkontor för att få information om vad som gäller för era Leaderområden. Alla områden har en strategi som man arbetar efter och Leaderkontoren kan hjälpa till med att utforma en ansökan på rätt sätt. Mycket information finns att hitta på respektive områdes hemsidor. Leader Sverige har nu en gemensam hemsida som på ett enkelt sätt når alla 40 områden.  Klicka på denna länk för att komma dit: leadersverige.se (öppnas i nytt fönster)

De flesta av de nuvarande Leaderområden kommer att vara kvar till 2025. Möjligheten att ansöka om stöd inom den gamla program-perioden kommer att vara öppet till och med december 2023 och ett projekt som får stöd då får genomföra sitt projekt fram till april 2025. Ta kontakt med ert Leaderkontor, så kan de hjälpa till med både information om det finns några medel kvar och också med ansökan.

Se indelningen av Leaderområden på Jordbruksverkets hemsida:

jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leaderomraden-i-sverige (öppnas i ny flik)

Karta över de nya Leaderområdena (klicka på bilden för att se den i större format):