Bakgrundsbild

Kalendarium

2024
Juni

1-2 Förbundsstämma, Mora, Dalarnas bygdegårdsdistrikt

4 Kassörsutbildning för förtroendevalda sammanfattning och egenutvärdering, digital träff (Alma folkhögskola) – medlemmar

8 Beredda tillsammans – utbilda dig i beredskap och hemberedskap, Älvenäs bygdegård, Karlstad – publikt

12 Digital träff för kontaktpersoner för landsbygdsutveckling – distrikt

15 Beredda tillsammans – utbilda dig i beredskap och hemberedskap, Follingbo bygdegård, Visby – publikt

17 Livesänt samtal med nya förbundsordföranden (lunchtid) – medlemmar

17 Webbinarium: Varför jobba med motorburna unga och epa-kulturen? (kvällstid) – medlemmar

Augusti

13-17 Konst åt alla, Västernorrland (Våra Gårdar)

27 Digital distriktsstyrelse-kickoffdistrikt

September

6 Distriktsstyrelseintroduktion, Stockholm – distrikt

10 Livesänt samtal om nya lagkrav på laddpunkter – medlemmar 

11 Här finns pengarnamedlemmar

13-14 Förbundsstyrelsemöte

26 Webbinarium: Beredskap och hemberedskap – medlemmar

30 Bygdegården nr  3

Oktober

17 Regional samverkansträff – kultur (digitalt) – distrikt

November

15 Regional samverkansträff – beredskap (digitalt) – distrikt

22 Förbundsstyrelsemöte

December

9 Bygdegården nr 4