Bakgrundsbild

Kalendarium

2023
September

6 Webbinarium Så skyddar vi bygdegården – medlemmar

12-17 Konst åt alla i Västmanland, Köpings Folkets Hus / Riksorganisationen Folkets Hus och Parker – publikt

15-17 Nationell träff: Kultur, konst och film med fokus på arrangörskap, Visby, Gotland – medlemmar

15 Förbundsstyrelsemöte

23 Ledarskapsutbildning Beredskap – Bygdegården, ett nav vid kris (Studieförbundet Vuxenskolan) – medlemmar

25 Bygdegården nr 3

26 Livesänt samtal om projekt- och lokalstöd från Allmänna arvsfonden – medlemmar

26 Webbinarium Boverkets digitala ansökan för investeringsbidrag – medlemmar

Oktober

3 Webbredaktörskurs online – medlemmar

3-8 Konst åt alla i Södermanland, Vilans bygdegård, Bygdegårdarnas Riksförbund – publikt

4 Digital träff för kontaktpersoner för miljö – distrikt

11 Webbinarium Boverkets digitala ansökan för investeringsbidrag – medlemmar

14-15 Konferens för kontaktpersoner för fastighet, Stockholm – distrikt

17 Livesänt samtal med Postkodstiftelsen – medlemmar

18 Digital träff för kontaktpersoner för kultur – distrikt

18 Webbinarium Att ansöka om Allmänna Arvsfondens lokalstöd – medlemmar

24 Projektutbildning Allmänna Arvsfondens projektstöd, del 1 (av 3) – medlemmar

26 Temadag: Hur blir civilsamhället en resurs i totalförsvaret? Historiska museet, Stockholm – publikt

27-29 Ung, stolt och kompetent – Processhelg för unga, Stockholm – medlemmar

31 Webbinarium Boverkets digitala ansökan för investeringsbidrag – medlemmar

November

6 Webbredaktörskurs online – medlemmar

7 Projektutbildning Allmänna Arvsfondens projektstöd, del 2 (av 3) – medlemmar

8 Digital träff för kontaktpersoner för ungdom och ordförande – distrikt

13 Klustermöte Norra – distrikt

15 Klustermöte Västra – distrikt

16 Klustermöte Östra – distrikt

16 Projektutbildning Allmänna Arvsfondens årojektstöd, del 3 (av 3) – medlemmar

21 Webbinarium Att ansöka om Allmänna Arvsfondens lokalstöd – medlemmar

24 Förbundsstyrelsemöte

29 Livesänt samtal om nya livsmedelslagen – medlemmar

29 Webbinarium Att ansöka om Allmänna Arvsfondens lokalstöd – medlemmar

December

4 Bygdegården nr 4

14 Livesänd julhälsning från förbundskansliet – medlemmar