Bakgrundsbild

Regionala strategier

Bygdegårdsdistrikten är den regionala parten i bygdegårdsrörelsen till respektive region eller för den delen regionala institutioner, verksamheter och resurser.

Distriktens arbete gentemot regioner och länsstyrelser med flera samhällsaktörer är viktig och förbundet har pekat ut bygdegårdsrörelsens närvaro i regionernas kulturstrategier, beredskapsplaner och regionala utvecklingsstrategier som prioriterad.

Organisationsutvecklare

Anna Öhman

070-440 89 42

anna.ohman@bygdegardarna.se