Bakgrundsbild

Föreningsstadgar

Här finns riksförbundets förslag till normalstadgar för bygdegårdsföreningar för nedladdning. Medlemsföreningar är fria att använda dessa eller skriva egna stadgar.

Obs! Normalstadgar gäller för ideella föreningar, vid annan föreningstyp behöver anpassningar göras.

Om ni gör stadgeändring på årsmöte ska ni skicka in de nya stadgarna i sin helhet till riksförbundet.

Läs även stadgarna för Bygdegårdarnas Riksförbund

Administration och föreningsfrågor

Andreas Engström

070-440 18 86

andreas.engstrom@bygdegardarna.se