Bakgrundsbild

Föreningsstadgar

Här finns BR:s förslag till normalstadgar för bygdegårdsföreningar för nedladdning. Medlemsföreningar är fria att använda dessa eller skriva egna stadgar.

Obs! Normalstadgar gäller för ideella föreningar, vid annan föreningstyp behöver anpassningar göras.

 

Läs även stadgarna för Bygdegårdarnas Riksförbund