Intro image

Välkommen till Norrbottens bygdegårdsdistrikt

Vi har 96 föreningslokaler och bygdegårdar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdarna är öppna att hyra för alla med demokratisk värdegrund och uthyrningen av bygdegårdarna sköts av varje enskild förening. Distriktet har inget eget kansli utan vi har våra möten på bygdegårdar i länet eller hos någon av våra samarbetspartners.

Våra föreningslokaler och bygdegårdar