Till Riksförbundet
Gå till distrikt
hero image

Östergötlands Bygdegårds-distrikt

Distriktet finns till för att hjälpa och stödja alla Bygdegårdar i Östergötland. Vi arbetar aktivt för att utveckla och samordna verksamheten i distriktet för att bidra till levande gårdar.

Välkommen till Östergötlands Bygdegårdsdistrikt!

Bygdegårdarna i Östergötland är väldigt olika. Gemensamt är engagemanget och viljan att hjälpa till att ordna trevliga arrangemang. Kontakt till våra föreningar finns under rubriken Hitta bygdegård. Till övriga kan vi förmedla kontakter via distriktet.

Intro image

Välkommen att arrangera din aktivitet i bygdegårdarna!

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2022-2023 var 1456 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet.