Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Försäkring

Bygdegårdsförsäkringen är skräddarsydd för föreningar som driver allmänna samlingslokaler. Genom grupplösningen har villkor och skydd som passar de allra flesta bygdegårdsföreningar kunnat förhandlas fram med försäkringsgivaren Länsförsäkringar i Halland. Bygdegårdsförsäkringen är både en medlemsförmån och ett obligatorium för medlemmar inom Bygdegårdarnas Riksförbund.

Bygdegårdsdistriktet i Östergötland arbetar aktivt med att informera och utbilda bygdegårdsföreningarna om behovet av ett medvetet skadeförebyggande arbete.

För frågor och information uppmanas ni att kontakta distriktets kontaktperson i försäkringsfrågor, Björn Kanebäck på mejladress bjorn.kaneback@gmail.com.