Till Riksförbundet
Gå till distrikt

GDPR Personuppgifter

Vi behöver kontaktuppgifter till bygdegårdsföreningarna i Östergötland för att kunna administrera Östergötlands Bygdegårdsdistrikt.  Här hittar du vår policy:

Personuppgifts-policy

Uppgifter till kontaktpersoner:

  • Namn, telefonnummer, adress, e-postadress
  • Uppgifter sparas så länge de är aktuella för respektive bygdegård

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

Vill du veta vilka uppgifter vi har om dig?  Eller radera de uppgifter vi har om dig?
Skicka ett mail till ostergotland@bygdegardarna.se