Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Ungdom

Det var landsbygdens ungdomar som byggde ett stort antal bygdegårdar under de första årtiondena av 1900-talet. Anledningen var bristen på samlingslokaler och ungdomarna skapade själva förutsättningar för att kunna bedriva sina aktiva fritids- och förenings-aktiviteter. Samma behov har ungdomarna av idag för att genomföra sin verksamhet. Idag har vi lokalerna, men det krävs att vi som vuxna bygdegårdsfunktionärer ger barn och ungdomar förutsättningar att förverkliga sina idéer.

Östergötlands Bygdegårdsdistrikt arbetar aktivt med, att i kontakt med samverkande och övriga ungdomsorganisationer, inbjuda ungdomarna till bygdegårdarna och göra dessa till en naturlig mötesplats. Detta för att berika vår verksamhet av personer som har olika perspektiv, erfarenheter och referensramar. Unga personer måste få förutsättningar att tidigt använda och utveckla demokratiska arbetssätt.

Ett vägledande dokument för distriktsstyrelsens arbete är den policy för ungdomsverksamheten som antagits. Detta dokument hittar du här.

För frågor och information uppmanas ni att kontakta bygdegårdsdistriktet på mejladress
ostergotland@bygdegardarna.se.