Sedan år 2020 har vi ny hemsida.

Välkommen till Södermanlands bygdegårdsdistrikt. I Södermanland finns 29 bygdegårdar (allmänna samlingslokaler). Verksamheten är ideell, utgår från lokala behov och drivs av en stor grupp glada, envisa och entusiastiska eldsjälar.

Klicka här så når du vår nuvarande hemsida!