Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen består av personer som har stor erfarenhet av bygdegårdsarbete. Alla är eller har varit aktiva i en bygdegård.

Distriktsstyrelsen väljs på distriktets stämma som hålla på en bygdegård  under våren. Stämman bestämmer också vilken verksamhet som ska vara prioriterad och som är viktig att koordinera i hela distriktet.

Olika personer i distriktsstyrelsen har olika ansvarsområden. Det kan variera. Just nu finns det ansvariga för kulturverksamhet, miljöarbete, bygg- och försäkringsfrågor samt barn- och ungdomsverksamhet.

Distriktsstyrelsen träffas cirka 6 gånger per år. Några gånger om året gör hela styrelsen besök på olika bygdegårdar för att diskutera stort och smått. Vill du att vi ska komma till din bygdegård? Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakter” på den här hemsidan.

Distriktsstyrelsen ska vara ett stöd för distriktets bygdegårdar och sprida goda exempel på verksamhet. Har du frågor, funderingar eller behöver du glada tillrop? Hör av dig!