Södermanlands bygdegårdsdistrikt

Postadress:

c/o Katarina Stenberg
Drottninggatan 2
642 37 Flen
Tel. 072-543 0721

E-post: katarina.stenberg@sv.se

Styrelsen

Ordförande

Ulla Johanson
Tel. 070-671 68 30

E-post: ulla.johanson@gmail.com