Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Välkommen!

I Blekinge distrikt har vi 19 bygdegårdar som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Vi tillhandahåller lokaler för sammankomster som föreningsmöten, familjehögtider m.m. till alla med demokratisk värdegrund. Distriktsstyrelsen arbetar med samordning och utbildning för de personer som är verksamma i de lokala föreningarna. Distriktet hjälper vidare till med att förmedla olika kulturaktiviteter som teater, musik, film, konst och utställningar. En viktig funktion är rådgivning kring bygg- och försäkringsfrågor till de föreningar som planerar renovering och upprustning.

Nyheter