Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Om distriktet

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för samarbete inom distriktet