Till Riksförbundet
Gå till distrikt
hero image

Välkommen till Hallands distrikt!

Vi har 68 föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegården är den naturliga mötesplatsen i närmiljön. Bygdegården – som kan heta bygdegård, bystuga, medborgarhus eller något annat – är en allmän samlingslokal öppen för alla. För barn, ungdomar, vuxna, för familjer, föreningar, företag och alla andra – förutsatt att värdegrunden är demokratisk.