Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Underhåll

Att förvalta bygdegården som byggnad är en av de centrala uppgifterna en styrelse har att förhålla sig till. Till detta krävs kunskap om hur föreningens hus är beskaffat. Man behöver därför känna till lite om husets historia. Till detta kommer också hur man vill forma huset inför framtiden. Ju mer man lär känna sitt hus lär man sig också om dess specifika problem, möjligheter och tillgångar.

Ett bra verktyg som vi återkommande rekommenderar är Årlig genomgång av fastigheten. Med stöd av detta dokument får man en bra uppfattning om husets behov av underhåll.

Fastighetsbidrag

För att premiera bygdegårdsföreningarna att genomföra den årliga genomgången av bygdegården har distriktet utfäst ett särskilt Fastighetsbidrag. Ett bidrag om 1 000 kr utbetalas när ansökan sänts till distriktets kontaktperson Göthe Johansson på e-postadress: bygg@kontrollanten.com. Ansökningsformuläret hittar du här.