• att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen
  • driva och skapa möjligheter för program- och kulturverksamhet
  • att verka för samverkan genom kommunträffar