hero image

Välkommen!

Vi samlar de 83 bygdegårdsföreningar som erbjuder samlingslokaler och är verksamma i Uppsala län. Distriktsstyrelsen är en resurs för länets bygdegårdsföreningar, vi arbetar alla idéellt för att sprida kunskap om Bygdegårdarna och stödja och rådge föreningarna.

Konferens

Scandic Nord Uppsala 27 april.

Läs mer:

Aktiviteter

Uppsala bygdegårdsdistrikt.

Läs mer:

Barn och ungdom

Evenemang och aktiviteter.

Läs mer: