hero image

Välkommen!

Vi samlar de 83 bygdegårdsföreningar som erbjuder samlingslokaler och är verksamma i Uppsala län. Distriktsstyrelsen är en resurs för länets bygdegårdsföreningar, vi arbetar alla idéellt för att sprida kunskap om Bygdegårdarna och stödja och rådge föreningarna.

Medel att söka

Läs mer:

Aktiviteter

Uppsala bygdegårdsdistrikt.

Läs mer:

Barn och ungdom

Evenemang och aktiviteter.

Läs mer: