hero image

Välkommen!

Vi samlar de 83 bygdegårdsföreningar som erbjuder samlingslokaler och är verksamma i Uppsala län. Distriktsstyrelsen är en resurs för länets bygdegårdsföreningar, vi arbetar alla idéellt för att sprida kunskap om Bygdegårdarna och stödja och rådge föreningarna.

Elstöd

Elstöd för företag och organisationer 2023

Läs mer:

Aktiviteter

Uppsala bygdegårdsdistrikt

Läs mer:

Barn och ungdom

Evenemang och aktiviteter

Läs mer: