Postkodsstiftelsen

Projekt och verksamhet

Postkodsstiftelsen stöttar projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar. Ansökan kan göras löpande, svar på ansökan 4-6 veckor.

  • Projektet bör ha en kostnad som är mer än 500 000 kr och en tid längre än 12 månader.
  • Projektet bör inte vara knutet till endast en ort, utan ha en större geografisk spridning.

Länk: Postkodsstiftelsen