Bakgrundsbild

Kultur

Genom kulturverksamheten vill vi ge människor möjlighet att möta och delta i kultur i olika former och skilda uttryck. Vår verksamhet ska tillgängliggöra kultur i hela Uppland. Bygdegården är kulturens hus.

Många bygdegårdar fungerar som kulturhus för sin bygd. Det spelas teater, anordnas konserter, foto- och konstutställningar arrangeras, amatörteaterföreningar övar, repeterar och uppträder, bok- och författarträffar hålls, det dansas och mycket mer. Bygdegårdarna är med sina över 80 ”scener” i Uppland den tredje nationalscenen.

Kontaktperson Kultur

Britt Mattsson
Rasbokil
Tfn: 018 – 351134
Mobil: 0733 – 225626
E-post: britt.lars.mattsson@gmail.com