En barn och ungdomscheck på 3000 kr/ år som är möjlig att söka för aktiviteter med och för era barn och unga i er bygdegård.
Om det blir många som söker görs ett urval.
Under Hösten 2022 har de bygdegårdar som är med i projektet Occupy bygdegården förtur.
Det går att söka en gång per år och förening till aktivitet med och för barn och/eller ungdomar.
Kontakt Helena Elvidotter Forslund 0730-786572
elvidotter@msn.com
Ungdomscheck från Bygdegårdarnas Riksförbund

Föreningar kan söka ungdomscheckar, totalt finns 20 checkar á 5000 kronor. Stoppdatum 28 februari 2023.Förbundsstyrelsen har beslutat att del av överskott ska användas som sökbara ungdomscheckar för verksamhet för barn och unga. 20 föreningar kommer att beviljas ungdomscheckar á 5000 kronor.

Stor utvecklingscheck

Föreningar kan söka stora utvecklingscheckar, minimibelopp 50000 kronor maximalt 300000 kronor. Stoppdatum 28 februari 2023.