Grannskapsinitiativet

För verksamheten från Postkodsstiftelsen

Små snabba stöd till projekt för att stärka gemenskapen, bidra till ökat välbefinnande och skapa nya möten. Ideella föreningar kan söka mellan 20 000 – 60 000 kronor. Aktiviteterna ska rikta sig till en allmänhet. Det går att söka året runt och besked om stöd ges inom 2 – 6 veckor. Se hemsidan på goda exempel.

Länk: Grannskapsinitiativet