Barn och Ungdomsrådet

2022-2023

Synnöve Fridén                   Sammankallande          
Mobil: 079 – 0511286
E-post: synnovefriden5gmail.com

Britt Mattsson
Mobil: 0733-225626
E-Post: britt.lars.mattsson@gmail.com

Maud Johansson
Mobil:070-2723744
E-Post:: runeborg@telia.com

Sven Ove Wånö
Mobil: 076-1633859
E-post: sven-ove.wano@hotmail.com

Kontaktperson/
Ungdomsansvarig Ålands,Västerby 315
755 77 Vänge
E-post: