Arbetsutskott

2022-2023

Lars Mattsson                                        Ordförande

Bo Frändén                                             Vice Ordförande

Maud Johansson                                  Kassör

Lars Ling                                                  Sekreterare                       Sammankallande