Arbetsutskott

2024-2025

Lars Mattsson                                        Ordförande

Anders Westerberg                              Vice Ordförande

Maud Johansson                                  Kassör

Lars Ling                                                  Sekreterare                       Sammankallande