Intro image

Välkommen!

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt har 63 bygdegårdsföreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Distriktet finns givetvis även på Facebook där får du veta vad som händer i Gävleborgs bygdegårdar!

Distriktets Facebooksida