Distriktets styrelse

Ordförande

Ingemar Sandehult (Enånger)

Sekreterare

Marie Sandehult (Enånger)

Kassör

Lena Zettersten (Bjuråker)

 

Ledamot

Harry Tunong (Mo)

Linda Anderton (Röstagården)

Ersättare

Ingrid Tunong (Mo)

Björn Hådell