Distriktets styrelse

Ordförande

Ingemar Sandehult (Enånger)

Sekreterare

Marie Sandehult (Enånger)

Kassör

Lena Zettersten (Bricka)

 

Ledamot

Björn Hådell (Östergränden)

Ingmar Hammar (Bricka)

 

 

Ersättare

Ingrid Tunong (Mo)

Harry Tunong (Mo)