Årsrapportering

Som medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund har vi en skyldighet att lämna in en årsrapport efter genomfört årsmöte (senast 15 mars).

Årsrapporten består av tre delar:

  • Kontaktuppgifter till funktionärer och styrelsens ledamöter
  • Sammanställning av föregående års verksamhet
  • Sammanställning av föregående års ekonomi.

Dessa uppgifter är viktiga för såväl distriktet som förbundet då det handlar om att få rätt kontaktuppgifter till föreningen samt att få en bild av all den verksamhet som sker runt om i föreningarna. Slutligen behöver Bygdegårdarnas Riksförbund veta vilken ekonomi föreningarna har och vilken verksamhet de bedriver för att kunna påverka våra beslutsfattare och skapa opinion. Därför är det viktigt att ni lämnar in er årsrapport!

Om ni behöver hjälp med detta kan ni antingen ta del av vår lathund som ni hittar HÄR
eller ringa till Bygdegårdarnas Riksförbund på 08-440 51 90 och få stöd.