Historisk tillbakablick

Gävleborgs bygdegårdsdistriktet bildades 1960.

De föreningsdrivna allmänna samlingslokalerna har en lång historia.
De första tillkom på sent 1800-tal. Den första bygdegården byggdes 1919. När Bygdegårdarnas Riksförbund bildades 1944 fanns det 400 bygdegårdar, byggda av Svenska landsbygdens ungdomsförbund, SLU och Jordbrukareungdomens förbund, JUF. Bygdegårdarna kom till därför att människorna i en bygd, inte minst ungdomarna, hade ett behov av en lokal att samlas i.

Antalet bygdegårdsföreningar ökade under 1940- och 1950-talen för att se en svacka i mitten och slutet av 1960-talet. Från 1973 har bygdegårdsrörelsen ökat oavbrutet sett till antalet anslutna föreningar. I dag är drygt 1400 föreningar anslutna.

Behovet av den allmänna samlingslokalen, bygdegården, är minst lika stort i dag som någonsin tidigare.

 

Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt. 

Inom vårt distrikt finns 63 (hösten 2022)  bygdegårdar. De flesta av dem ligger i Hälsingland.

Vår uppgift som distriktets styrelse är att underlätta för gårdarna att driva sina verksamheter och vara en samordnare med överblick av verksamheterna.

 

Varför ska kommunen samverka med bygdegårdsföreningen?

● Bygdegården är en allmän mötesplats som ger bygden liv.

● Verksamheten i bygdegården genererar ett socialt kapital och möjliggör lokal utveckling.

● Bygdegården gör att mötesfriheten inte bara är en rättighet utan också en möjlighet.

● Bygdegården ger föreningslivet en viktig mötesplats.

● Bygdegården är en viktig mötesplats för unga.

● Bygdegården gör det möjligt att nå ut med konst, film, sång, musik och teater på landsbygd och mindre orter.

● Bygdegården möjliggör friskvård och aktiverar människor i bygden.

● Bygdegården bärs i huvudsak av ideellt arbete

Bygdegården  är en resurs i krissituationer.

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se