Ordförande, försäkringsansvarig

Ingemar Sandehult
070-772 00 33
ingemar@sfmab.se

 

Vice ordförande, ansvarig landsbygdsfrågor

Berit Bodin

070-672 21 63

info@utomskogens.se

 

Sekreterare, IT-ansvarig

Marie Sandehult
070-334 81 26
marie.sandehult@gmail.com


Kassör, miljöansvarig

Anna Hammarström

070-306 39 86

stallnordanang@gmail.com

 

Ledamot, kulturansvarig 

Karin Brorsdotter Larsson
070-287 82 20
karinbrorsdotter@hotmail.com


Ledamot, Byggansvarig

Peter Weider

070-980 16 14

peter.gustaf@telia.com


Representant från Studieförbundet Vuxenskolan, ungdomsansvarig

My Fransson
0290- 76 50 75
my.fransson@sv.se 

 

Ersättare

 

Ingrid Tunong, 070-261 75 40, tunong.ingrid@gmail.com

Nils-Erik Falk, 070- 659 39 27. nefalk@helsingenet.com


Björn Hådell, Kontaktperson fastighetsfrågor, 
070-365 64 03, bh86@hotmail.com