• Hem
  • Gävleborgs distriktsstyrelse

Gävleborgs distriktsstyrelse

Kontakta oss i frågor rörande Gävleborgs bygdegårdsdistrikt

Ordförande:
Ingemar Sandehult
• ingemar@enanger.com
• 070-772 00 33

Vice ordförande:
Vakant

Kassör:
Lena Zettersten
lena.zettersten@gmail.com
• 070-835 55 15

Sekreterare:
• Marie Sandehult
marie.sandehult@gmail.com
• 070-334 81 26

Ledamöter:

• Harry Tunong
harry.tunong@gmail.com

070-534 36 96

Febe Orest

febe.ores@gmail.com

070-287 30 90

 

Ersättare

• Ingrid Tunong – tillika Kontaktperson för kulturfrågor
• tunong.ingrid@gmail.com

070-261 75 40