• Hem
  • Gävleborgs distriktsstyrelse

Gävleborgs distriktsstyrelse

Kontakta oss i frågor rörande Gävleborgs bygdegårdsdistrikt

Ordförande:
Ingemar Sandehult
ingemar@enanger.com
070-772 00 33

Vice ordförande:
Ingemar Hammar

Kassör:
Lena Zettersten
lena.zettersten@gmail.com
070-835 55 15

Sekreterare:
Marie Sandehult
marie.sandehult@gmail.com
070-334 81 26

Ledamot:

Björn Hådell

 

 

Ersättare

Ingrid Tunong – tillika Kontaktperson för kulturfrågor
tunong.ingrid@gmail.com

070-261 75 40

Harry Tunong
harry.tunong@gmail.com

070-534 36 96