Bakgrundsbild
  • Hem
  • Aktiviteter

Aktiviteter

Att byta erfarenheter och att bli inspirerad av andra – det är otroligt värdefullt för alla eldsjälar!

Helgen 8-9 oktober var distriktet representerat i Alvesta genom Marie och Ingemar Sandehult. Ämnet var ”besiktningskonferens” och avsåg besiktning av fastighet avseende utsida, insida, vatten värme och el. Varje fastighetsägare är skyldig att se över dessa frågor för att undvika mänskliga eller materiella olyckor. Som resultat av detta kommer kunskapen att spridas vidare till distriktets föreningar. Mer info följer före årsskiftet.