Digitala tematräffar

I flera år har det varit tradition att vi under höstarna har kört Nätverksträffar på olika orter runt om i distriktet. Nu har Corona-pandemin lärt oss att tänka i nya banor.

Digitala tematräffar har blivit det vanliga sättet att träffas under pandemin. Nu (hösten 2022) har styrelsen börjat träffas fysiskt och vi har börjat sprida kunskap om kulturaktiviteter och annat som också ska ske fysiskt. Ett exempel är den ”Kulturbygdsturne” där en kulturutövare, Peter ”Puma” Hedlund anställts på deltid. (Se särskild artikel).