Digitala tematräffar vecka 40 -2020

I flera år har det varit tradition att vi under höstarna har kört Nätverksträffar på fyra olika orter runt om i distriktet. Nu har Corona-pandemin lärt oss att tänka i nya banor.

Digitala tematräffar vecka 40

Samtliga träffar kommer att ske via Zoom.
Alla deltagarna måste anmäla sig i förväg för att få länk till mötet.
Mötena beräknas pågå ca18:00-20:00

Måndag 28 september – Ungdomsverksamhet – för ungdomar
Vår tanke med denna träff är att visa på goda exempel där Ungdomar bedriver egen verksamhet.
I skrivande stund är inte alla detaljer och medverkande klara, men vår förhoppning är att både representanter från både ”Vi Unga” och från Riksförbundet kommer att delta.
Finns det någon förening som redan i dag har unga som ordnar egna aktiviteter?! Det skulle vara värdefullt att få med dem på detta möte.
En infallsvinkeln är att informera vilka ”stödformer” som finns för ungdomsverksamhet samt att få idéer/goda exempel på hur vi kan få flera unga till bygdegården.

Tisdag 29 september – Kultur
Allmän information om Kultur, utbud mm.
Eva Janstad från Skottes Musikteater informerar om deras utbud och möjligheter.
Nätverkande för att göra turnéer – hur gör man?
Infallsvinkeln bör väl även här vara att sprida goda exempel, informera om vilka möjligheter till stöd/hjälp som finns samt att inspirera.

Onsdag 30 september – Försäkringsinfo – skadeförebyggande
Info om försäkringen som ingår i medlemsavgiften
Hur man arbetar förebyggande – larm mm
Förhoppningsvis med medverkan från Försäkringskansliet.
Infallsvinkeln – att lära oss att ta hand om våra hus/gårdar så bra och ekonomiskt effektivt som möjligt och se över att vi alla har det skydd som behövs om olyckan skulle vara framme.

Torsdag 1 oktober – Hemsidor och sociala medier
Allmän diskussion om vilka olika sociala medier som finns, byta erfarenheter mm. Målet är att få med någon extern inspiratör.
Information om möjligheten att få en hemsida kostnadsfritt genom förbundet
Möjligheten att få hemsideshjälp och info om stimulansbidrag till nya hemsidor
Info om distriktets Facebooksida och behovet av aktivitet / engagemang.
Information om möjligheten att sälja annonser och den genomslagskraften.

 

Anmälan till marie.sandehult@gmail.com senast 23 september.

För att underlätta för oss – skriv i ämnesraden vilken tematräff du/ni vill delta i/på.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se