Bakgrundsbild

Rapport från Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma 2019

Här kommer en rapport från Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma i Värnamo 31 maj – 2 juni 2019

Deltagande från Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt:
Ingemar Sandehult, Anna Hammarström och Marie Sandehult.

Till stämman var totalt 15 motioner inlämnade, varav 2 motioner från Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt.

Båda motionerna blev bifallna och väl emottagna.

Avseende vår motion om Bygdegårdarna som kriscentral beslutade stämman att uppvakta SKL för att lyfta frågan samt att skriva till samtliga kommuner för att beskriva hur våra bygdegårdar kan bidra på olika sätt vid samhälleliga kriser.

Stämman beslutade även att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en mall för distrikten att ta kontakt med kommuner, länsstyrelsen och annan regional nivå för att beskriva att bygdegårdarna kan bidra på olika sätt vid samhälleliga kriser, samt att uppmana kommunerna och länsstyrelserna att ta kontakt med ”sina” bygdegårdar för att jobba vidare med frågan.

Distriktets andra motion, om vägskyltar, fick bifall, med uppdrag åt förbundsstyrelsen att arbeta för att få tillstånd en överenskommelse med Trafikverket för att få ner kostnaderna för vägskyltar och lika tillämpning över hela landet.
En tilläggsattsats fastslog att förbundet ska verka för att ta fram ett lokaliseringsmärke (likt det som finns gemensamt för t ex Vandrarhem) för bygdegårdar.

En jubileumsbok delades ut, till minne av förbundets 75 år jubileum, och distriktet kommer att ombesörja att alla bygdegårdsföreningar får varsin bok. Vid granskning av distriktens tillkomst, kunde vi konstatera att Gävleborgs Bygdegårdsförening fyller 60 år nästa år, vilket vi tycker bör uppmärksammas.

Vidare kunde konstateras att endast 26 gårdar av 1432 har säkerhetscertifierat sina gårdar, och Enångers Bygdegård är en av dessa 26. Vi är osäkra på om det finns någon fler gård i Gävleborg som har säkerhetscertfierat sig.

Diverse mindre justeringar gjordes i stadgarna för lokalförening, distriktet och på riksnivå. Dessa justeringar skall implementeras under kommande stämmor.

Förutom Kenneth Nilshem har nu Gävleborgs distrikt ytterligare en ledamot i förbundsstyrelsen, då Marie Sandehult blev invald i förbundsstyrelsen.

Förutom förhandlingarna under stämman, erbjöds vi ett antal intressanta seminarier samt en fin stämmofest.

Nästa stämma blir på Gotland sista helgen i maj. Kanske är det redan nu dags att börja fundera på vilka som vill åka. Stämman är gratis för alla deltagare, och distriktet får ingen kostnad för ungdomar under 30 år. Efter denna stämma, kommer, efter beslut om stadgarna, stämman att vara vartannat år, med ett ”riksmöte” åren emellan.