Verksamhetsår 2020

Distriktets stämma hölls den 4 april och stämman utsåg då en ny styrelsen, i vilken alla är valda på ett år. Den nya styrelsen har dragit upp tankar kring en verksamhetsplan, som kommer att kompletteras med mätbara mål. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med information om aktuell verksamheten.

Förslag på detaljer kring vår Verksamhetsplan 2020

Kommunikation

Kommunikation sker bland annat genom:

 • Hemsidan – Hemsidans innehåll skall enligt tidigare beslut, vara relativt statiskt, men en kalender med årets speciella datum borde kunna finnas uppdaterad.

Förslag på åtgärder:

 • Ta fram statistik för antalet besökare på hemsidan, för att utifrån det skapa en målsättning av hur många besök vi vill försöka nå/ Pågående
 • Lägg in en aktuell kalender utifrån de aktiviteter styrelsen beslutar om/ Åtgärdat och pågående
 • Undersök möjligheterna att skaffa ett eget domännamn/ pågår
 • Länka aktuella inlägg till Facebook/pågående, distriktet försöker följa föreningarnas aktiviteter, men föreningarna får gärna tipsa oss
 • Lägg in Facebook synligt på hemsidan
 • Vi bör även kartlägga vilka av våra bygdegårdar som ev inte har någon hemsida, och försöka hjälpa dem att skapa en enkel hemsida/pågående
 • Facebook – Facebook är det absolut billigast och enklaste sättet att nå ut med information på. Distriktets Facebooksida har i dag ca 200 följare, men antalet reaktioner/kommentarer på våra inlägg är mycket begränsade. Facebookssidan bör främst rikta sig mot föreningarna och ge dem tips och matnyttig information.

Förslag på åtgärder:

 • Kartlägg vilka bygdegårdar som har Facebook och dela deras inlägg i så stor utsträckning som möjligt/pågående
 • De bygdegårdar som efter kartläggning inte har Facebooksida – kan vara en målgrupp för utbildning i Sociala medier på grundnivå.
 • Nyhetsmail – bör skickas ut efter varje styrelsemöte, och däremellan om något finns att informera om.

Förslag på åtgärder:

 • Nyhetsmailen bör inte skickas ut från våra privata mailadresser, utan från en för distriktet specifik mailadress. Skaffar vi ett domännamn ingår det automatiskt ett antal mailadresser, men vill vi förenkla det, kan vi skaffa en vanlig Hotmail eller gmail-adress.

 Verksamhetsutveckling

Vad är rimligt att försöka under detta ”nödår”?

Förslag på prioriterad verksamhet:

 • Säkerställa att vi har rätt kontaktpersoner på samtliga bygdegårdar, dvs gå igenom vad som är registrerat, vad som finns på respektive gårds hemsida och där så behövs, ta kontakt med resp. förening. En tidskrävande uppgift!
 • Säkerställa att distriktets samtliga föreningar betalar medlemsavgift till distriktet
 • Kontinuerliga nyhetsmail enligt ovan
 • Nätverksträffar med matnyttigt innehåll som planeras i god tid, förslagsvis vecka 40/planering påbörjade
 • Aktivt leta personer till distriktets valberedning, inför nästa stämma
 • Delta på konferenser på förbundsnivå, för att träffa andra aktiva från andra distrikt och byta erfarenheter, samt för att lära känna förbundets anställda
 • Få ut information av arbete med att utse ”Årets bygdegård”
 • Vid behov utse olika kontaktpersoner avseende miljö-, kultur-, försäkringar mm

 

Kompetensutveckling

Om det är möjligt, bör distriktet prioritera digitala utbildningar, som kan göras ”hemmavid”. Om vi får våra föreningar att utbilda sig på grundnivå, kommer med all säkerhet insikten av behov på mer utbildning av sig själv.

Ämnen som kan vara aktuella för utbildning är:

 • Säker bygdegård
 • Facebook/Sociala medier
 • Hemsida/vidareutveckling

 

Medlemsnytta

 • Information från distriktet och förbundet, via mail, hemsida och Facebook
 • Erbjudande om utbildningar
 • Nätverksträffar, med möjlighet att byta erfarenhet med andra bygdegårdar och styrelser, samt förhoppningsvis att träffa politiker från resp. kommun