Stämmohandlingar 2019

Här hittar du alla handlingar som kommer att behandlas på stämman 2019

Inbjudan BR Gävleborg 2019

Föredragningslista

Dagordningspunkt 7:

Punkt 12-14:

Punkt 17:

Punkt 21:

Deltagarförteckning kommer att delas ut på mötet.

Justerat protokoll från Distriktets stämma 2019

Protokoll D stämma 2019 (1)