Kultur

En av distriktets uppgifter är att bidra till att sprida kultur bland distriktets föreningar.

F.n. saknas kulturansvarig i distriktet men har du frågor kring detta så kontakta vem som helst i styrelsen.

 

Vårt mål är, trots avsaknaden av kulturansvarig,:

  • Att öka samarbetet gårdarna emellan
  • Att marknadsföra evenemang och gästspel
  • Att ta del av andra gårdars evenemang
  • Att ta hjälp av varandras resurser och kompetenser