Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Intro image

Årsmöte tisdagen den 26 mars kl. 18:30 i Figeholm Höganäslokalen Välkommen!

Välkommen till vårt bygdegårdsdistrikt som samlar elva bygdegårdar. Bygdegårdarna i vårt bygdegårdsdistrikt är väldigt olika men gemensamt är engagemanget och viljan att hjälpa till att ordna trevliga arrangemang.