hero image

Välkommen!

Skånes Bygdegårdsdistrikt är 75+ och består av 58 föreningar som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdsdistriktet arbetar för samordning och utbildning, information och stöd i ekonomiska frågor, byggnadsfrågor, försäkring, miljödiplom, hemsidor samt ger tips om kulturaktiviteter.

Läs mer om vårt distrikt