Bakgrundsbild

Aktuellt

Här nedan håller vi er uppdaterade om arrangemang som ligger i tiden och korta notat om olika uppdrag och andra informationsträffar som ordförande och övriga i styrelsen varit på.

Distriktsstyrelsens agenda

6 september 2021

Artikel om Tommarp idag inför föreningslag på lördag, 11 september.

28 augusti 2021

Nu har ordförande varit ute o luftat sig i bygdegårdsvärlden i Västmanland med AU. Alltid intressant att se andra hus, träffa andra och se sammanhang och få idéer. Hoppas vi alla kan ses lite mer i höst.

/Karin

Distriktsstyrelseintroduktion 2 juni, kl 18-20.

Välkommen till ditt nya uppdrag i Bygdegårdarnas Riksförbund! Som förtroendevald i distriktet
är du en länk mellan bygdegårdsföreningar och riksförbundet. Distrikten har en viktig roll
i bygdegårdsrörelsens organisation, med närhet och stöd till de lokala medlemmarna och
möjligheter att driva gemensamma regionala satsningar och utvecklingsprojekt.
Under denna introduktion får du veta mer om distriktens uppgifter och möjligheter. Du får också
inspiration från förbundet inom olika verksamhetsområden, träffa verksamhetsutvecklarna och
möta andra distriktsledamöter. Vi utbyter idéer och inspireras av möjligheter inom uppdraget.

På onsdagar under maj, web-frukostfika klockan 09.00

Att sända live 27 maj

Distriktsvalberednings-webinarie 25 maj

Debattartiklar BR Skåne och Ideell Kultur och Region Skåne, 2021-05-23

Debattartikel Ideell kultur och region Skåne

Debattartikel. BR Skåne, Kommunerna måste stärka kontakten med det lokala föreningslivet

Uppstart av studiecirkel 20 maj

Distriktsstyrelse-kickoff 5 maj

Gällande miljö.

Distriktsstyrelse-kickoff 4 maj

Gällande fastighet, kultur, landsbygd och ungdom för vidare samtal om aktuella frågor inom respektive område.

Det pratades om på vilket sätt distrikten ska kunna hjälpa till att boosta starten för föreningarna.

Under september kommer bidragspengarna delas ut till föreningarna. Ansökan baseras på de årliga fasta kostnader föreningen haft (årsbasis). Under kommande vecka erhålles information om bidragsansökan. En månad kommer ansökan vara öppen. Redovisning gjordes av enkätundersökning ifyllda av föreningarna. Pratades om remiss att ta upp på stämman 2022, de fyra målen har löpt ut och skall uppdateras, info har gått ut till både distrikt och förening. Förslaget är att man har en träff för diskussion.

Distriktsstämman 11 april 2021

Äntligen! Efter många månader och veckors planering var det dags att hålla vår stämma innehållande massor av värdefull information. Extra bonus till gästtalarna, BR:s förbundschef Per Lodenius och Lena Ek, Film i Skåne och inte minst uppskattat är att ungdomsförbunden Vi Unga och CUF  har tillkommit i distriktets nätverk. Stort tack till alla som kunde vara med!

För årsrapportering (med senast inrapportering 15/4 för att berättigas ansökan för riktat krisstöd 2021), klicka på direktlänken nedan:

Årsrapportering och föreningsuppgifter – Bygdegårdarnas riksförbund (bygdegardarna.se)

2021-03-24

Förbundets inbjudan, distriktsträff Södra klustret 24 mars 2021

Mötesanteckningar 2021-03-24

 

2021-02-25
Information från Event in Skåne

Klicka på länken nedan, här hittar du de fonder och stiftelser som ger medel till kultur-, idrotts- och samhällsinriktade projekt och evenemang

Sök finansiering till ditt evenemang! | Event in Skåne (eventinskane.com) öppnas i ny flik.
2021-02-20

Distriktsordförande och ungdomsansvarig deltog, efter inbjudan, till CUF:s digitala årsstämma för presentation av BR Skåne och information av ungdomsansvarig.

2021-02-17
Några aktuella bidrag:

Ideell Kulturallians, till vilket BR är ansluten, har nyligen tilldelats 9 miljoner av Postkodstiftelsen (överskott från Postkodlotteriet) till projektet Kulturens kapillärer.
Det är ännu inte klart hur medlen ska fördelas men det är skapat utifrån visionen om att återstarta kulturverksamheten över hela landet, där lokala föreningar kan söka medel till lokala projekt.
Medlen kommer fördelas under två olika rubriker: smittspridningssäker kulturverksamhet och stöd för att utveckla den digitala kulturen.
Stödet kommer att vara sökbart inom kort och efter en relativt snabb handläggningstid ska de lokala projekten genomföras och redovisas under 2021.
Vi hänvisar till detaljer och kriterier direkt till Ideell Kulturallian hemsida (se nedan) där det också går att anmäla sig till ett nyhetsbrev där information kommer att delges vartefter.
Den här informationen handlar mest om att uppmärksamma er i distrikten på stödet och att ni är beredda att sprida information vidare till föreningarna.
Information kommer också att skickas ut från riksförbundet direkt till distrikt och föreningar.
https://www.ideellkultur.com/kris2021

Kulturrådets krisstöd för särskilda behov
Det är öppet att söka medel från Kulturrådet för särskilda behov som gäller 2021.
Den del som gäller uteblivna intäkter för det tredje kvartalet 2020 har ännu inte öppnat.
https://www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen-1/
BR planerar för att göra en större ansökan men vi har ännu inte utvecklat idén färdigt ännu.

Utbudsdagar med tips på scenkonst
Det finns fortfarande möjlighet att under några timmar titta på presentationer i Utbudsdag Digital 2021. https://www.utbudsdag.se/ Föreställningar för barn och unga kan ses på Stjärnkalaset https://www.teatercentrum.se/stjarnkalasetostra/ som är arrangerat av Teatercentrum Östra. Anmälan till Expo:Scenkonst http://exposcenkonst.riksteatern.se/anmal-dig-har/ har öppnat. För er som ännu inte har kontakt – här finns kontaktuppgifter till teaterkonsulenterna över landet: https://scenkonstportalen.riksteatern.se/regionala-konsulenter

Bygdegårdarnas Kultur- & demokrativecka – 23-31 oktober
2021 är året då demokratin firas extra då det var för 100 år sedan som både kvinnor och män kunde rösta i allmänna val. Därför har Kulturveckan också fått sällskap av demokratin vilket vi tänker arbeta med på olika sätt. Primärt handlar det om att lyfta den lokala verksamheten och erbjuda föreningarna att samlas under en gemensam rubrik som kommer att beskrivas i pressmeddelanden. Dessutom kommer de verktyg som förbundet har att erbjuda (exempelvis Vässa pennan, filmutrustning, Konst åt alla, bio, konstdepositioner) att erbjudas föreningar och distrikt att använda under perioden. Om ni inte redan har en planering på gång fundera gärna på om och i så fall hur kultur- & demokrativeckan kan användas i ert distrikt.

2021-01-31 Ordförande och sekreterarkonferens, dag 2

 

Fortsättning dag 2 på Ordförande- och sekreterarkonferens.

Berättades om olika former av ledarskap.

Värderingsstyrt ledarskap, ligger till grund för när man agerar och varför man agerar på det viset och att vi diskriminerar inte i bygdegårdsrörelsen. Motivation och värderingar hänger ihop.

Att dela med sig av varandras erfarenheter, att inspirera varandra genererar i utveckling. Bygdegården har stor betydelse för orten.

Att möta människor som brinner för sin bygdegård som ger liv på orten. En brinnande verksamhet som kan locka andra att var med och jobba.

Tre motivationsfaktorer:

Självstyrning

Kompetens

-Att jag kan

-Att jag utvecklas

-Det ska vara svårt men inte omöjligt.

Samhörighet (Svårt i pandemin men fungerar ändå digitala lösningar)

Otydlighet och upplevelse av orättvisor är demotiverande. (Risken är att man tappar arrangemang).

Arbetsglädje är viktigt, man skall tycka det är roligt att komma dit. Det betyder att man gör ett gott arbete.

Sociala samvaron är också en betydande faktor i en styrelse.

Pratades också om organisationskultur:

Uttalade värderingar (Tydligt uttryckta värderingar),

Efterlevda värderingar, ligger under ytan:

Beteende (handlingar, uppträdande, känslor, bemötande),

verbala (historier, myter, legender, språk, jargong, humor…),

materiella (symboler, fysiska objekt…),

strukturella (rekryteringar, befordran avvecklings-, belönings och karriärssystem, ritualer, procedurer, ceremoiner….)

Det visades powerpresentation gällande ”Ideellt arbete i Sverige, medborgligt engagemang” (en studie som började på 1992).

I Sverige ligger vi ganska stabilt på 50 % som är engagerade i ideellt arbete varje år. Lite lite mansdominerande (många idrottsföreningar) i övrigt ser det väldigt jämnt ut.

Öppen diskussion i gruppen gällande kännetecken för en demokratisk folkrörelse och hur vi kan nå ut till fler.

Olika utvecklingsstrategier diskuterades och valberedningsarbete.

Årsrapporteringen kommer bli lite försenad då frågeformuläret håller på att uppdateras och öppnas i mitten på februari.

Distansmöten kan se ut på lite olika sätt; Webbaserat videomöte, telefonmöte, skriftligt möte

Lars-Erik Larsson, Studieförbundet Vuxenskolan berättade om SV:s demokratiarbete.

2021-01-30 Ordförande och sekreterarkonferens, dag 1

Ett intensiv agenda med värdefull information,  diskussioner och grupparbeten i ämnet demokrati.

Förbundsordförande Per Lodenius öppnade konferensen med att tacka distriktsstyrelserna för den stora arbetsinsatsen inför föreningarnas ansökan om krisstöd. Vad som kommer efter pandemin vet vi ju inte men det är viktigt att vi ”Håller ut och håller i fram till dess” och att att ”mötesplatsen” skall finnas där när vi startar upp.

På konferensen berättades det bland annat om om hur civilsamhället och föreningslivet är påverkat av pandemin och även fortsatt samt behovet av att jobba mer med rekrytering på olika nivåer när samhället gått in i nästa fas. Styrkan vi har under pandemin kommer ge resultat på hur starka vi är även efter pandemin. Vi har anpassat oss med digitala verktyg som kommer vara lika viktiga i framtiden, inte minst i utbildningssyfte och att spara restid – ett bra sätt att kunna använda oss av i kontakterna med föreningarna.

Vidare pratades det om vilken roll samhällsuppmaningarna har och pandemins följder såsom psykisk ohälsa och rubbningar i samhällsekonomin.

Det pratades om olika ämnen såsom hur viktig utomhusmiljön är på våra bygdegårdar, det ju första intrycket. Man ska på ett mer aktivt sätt börja språka för att jobba med utemiljöerna. Det togs också upp vikten av att t kunna erbjuda hyresgästerna digitala lösningar. Bygdegården spelar stor för landsbygdsutvecklingen, särskilt nu när det ser ut som det gör. Under pandemin har konstaterats att det blivit en ökning med flytt till landsbygd.

Eventuellt till hösten kommer en utbildning för föreningsfunktionärer.

I år är det ju ”Demokratiår”. 1921 började demokratiseringsmodellen där kvinnor fick lika rösträtt som män. Många utbildningssatsningar handlar ju om demokrati, samlingsplats. Bygdegården fungerar ju även som vallokal i många kommuner.

Ett riktat  krisstöd kommer  även under 2021. Regeringen har avsatt 50 miljoner för krisstöd detta året jämfört med , förra året 75 miljoner förra året. När utbetalningen kommer äga rum vet vi inte i dagsläget.

Förbundschef Karin berättade om ”Bygdegårdsåret 2021” och hade en powerpresentation till det. Pratades om vision, långsiktiga mål och demokratiarbete. Demokratin är det viktigaste vi har gemensamt i landet. Vecka 43 är demokrativecka.

Presentation av tredje årets ”kännedomsundersökning” av bygdegårdarna, baserat på intervju av 1 000 personer. Det noteras att bygdegårdarna fortsatt inte är ”så kända”.

Den kände medieprofilen, journalisten och demokratikämpe, Jan Scherman, fängslade oss med berättelser om demokratins historia och mycket annat förknippat med ämnet.

Idag får vi ju mycket information från olika källor via internet, det viktigt att man använder källkritik för att bedöma trovärdigheten i den information man får. I gruppen pratades det om flera aspekter gällande källkritik och hur kan man veta att källan verkligen är den som källan utger sig för att vara. Någon har kanske försökt förbättra verkligheten eller plagierat information till helt falsk information i vilseledande syfte. Sammantaget konstaterades att ämnet är inte konkret lätt att hantera.

Det är viktigt att tänka på vad vi säger till varandra och hur detta kan påverka samhällsklimatet. Tänk på att reflektera och analysera sin egen verklighet. Livet är en ständig rörelse och förändring och det gäller att kunna få en egen ”kontroll” och vårda sitt språk. Man har ett eget ansvar i vardagen!

Ett stående uttryck av Torgny Segerstedt (som var huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning) ”Det är ej rådligt att agera mot sitt samvete”.

Churchill lär ha sagt: ”Demokratin var ett ganska dåligt system med massa problem men det finns inget bättre”.

2021-01-27 Webbbinarium, medlemsnyttan

27 januari webbbinarium, medlemsnyttan ”Det här ingår i ett BR-medlemskap”.
Detta var en informationskväll  öppen för alla/vem som helst som önskade delta. Det berättades om var man kan söka stöd för investering och verksamhetsutveckling. Det finns många olika stöd men i de allra flesta fall krävs medfinansiering från sin egen kommun och att det är den viktigaste samarbetspartnern. Vidare gicks igenom vad som ingår i den tecknade försäkringen och dess villkor anpassade just för bygdegårdsföreningen. Totalt är 2 864 hus försäkrade, således en ”grupplösning” med bra förmåner för föreningar som är anslutna till BR. Det informerades även om föreningsutveckling och samarbete med ungdomsorganisationer. Den värdefulla Likabehandlingsplanen nämndes också och att det är så vi jobbar.

2021-01-21 Deltagande i förbundets webbinariet ”Årsmöte i coronatider!”

Ett webbinarie där det gicks igenom olika alternativ för att hålla ett årsmöte på distans; hur mötet kan läggas upp för att skapa så demokratiska förutsättningar som möjligt, bidra till att olika målgrupper kan delta och tips på vägen.  Även information om hur Studieförbundet Vuxenskolan kan vara ett stöd i arbetet med årsmötet. Utbildningen leddes av Anna Bergkvist, grundare av Styrelsepost, föreläsare och författare inom föreningsorganisation. För Er som inte hade möjlighet att deltaga, klicka på länken nedan för att se filmen:

Film, att hålla årsmöte på distans.


2021-01-16 Distriktsstyrelsens årliga internatdag
Första mötet 2021, årlig internatdag som ägde rum för första gången på distans. På dagordningen stod ett intensivt program gällande årsplanering, genomgång av olika styrdokument, ekonomiska underlag, planering och upplägg för distriktsstämman den 11 april som i år kommer bli ”heldigital”. Extra kul då vi fått med ungdomsorganisationen CUF i vårt nätverk! Ett nytt spännande år  väntar oss!

2020-11-25 Webbinarium med Ideell Kulturallians
Jag och kassör Ronny Persson, distriktsstyrelsen, deltar i webbinarium med Ideell Kulturallians i Skåne om kultur och Corona. Vi vill ju träffas, men vi behöver tänka om och med nya tankesätt  för att kunna skapa säkra arrangemang. Det är viktigt att kunna mötas för vår hälsa. Folk kommer hitta tillbaka igen efter lite tid men fram till dess måste vi kämpa!  40 olika aktörer deltog i webinariet. Håll ut i Skåne och Sverige! 👍😷💪🍀

Hälsningar
Karin Olsson

2020-11-24 information om krisstöd
I arbetet med informationen om ansökan för krisstöd nådde vi ut till 53/56 föreningar och 50 av dessa har sökt stödet.

Bra jobbat i distriktsstyrelsen!

Det totala inkomstbortfallet för oss i Skåne har beräknats till                4 855 000 kronor.

Imorgon kommer vi delta i möte med Ideell Kulturallians.

Berömmande ord från
Distriktsordförande Karin Olsson


2020-11-03
Bygdegårdarnas Riksförbund distrikt Skåne, höll webmöte med föreningar

Program: Ekonomi, aktiviteter, deponi av konst, miljö och landsbygdsutveckling.

Föreningar  som deltog var bland annat Östra Ljungby, Solvalla, Västra Karup,
Röstånga, Rydsgårdshus, Grönadals bygdegård Vallåkra, Gråmanstorp, Folkets Hus Svalöv
och Klöva Hallar.

Det pratades lite allmänt om ansökan gällande krisstödet då vissa av oss precis varit med på förbundets webmöte just angående detta.

Erbjudande om ekonomiskt krisstöd från kommunen ser lite olika ut, vissa har vissa har inte.

Aktiviteterna är just nu väldigt svagt ute på gårdarna.
De hus som har fasta hyresgäster är de som klarar pandemikrisen bäst.
Folkets hus i Svalöv har haft aktiviteter som Zumba i stora salen. Dop och ett par fester.
Vid förra gångens webinarium berättades att någon förening haft barnfest, och ”svampens dag” utomhus.
Man får tänka ut och anpassa aktiviteter efter de restriktioner som finns.

Livesändningar kommer nog bli allt mer vanligare.

Fråga kom upp om föredragshållare gällande historik om bygdegårdar, vänföreningar finns. Karin rekommenderas kontakt med förbundet. Hänvisades också till 75-årsjubileumsboken, ”Bygdegårdarna samlar Sverige” finns ju också, det bjuds ett gratisexemplar till samtliga föreningar. Kontakta distriktet ifall man inte har fått boken.

Filmvisning kan ju vara en aktivitet att använda sig av på sin bygdegård.  Det finns möjlighet att visa film på alla bygdegårdar och det är ingen dyr kostnad. Vid intresse kontakta Anna Öhman på förbundet, som är verksamhetsutvecklare inom film.

Karin och Ingrid bjuder in för ”Miljödiplom”. (Sortera sopor, använd miljövänliga städprodukter, vid matinköp t ex att köpa närproducerat).  Vi tänker ju mycket miljö i vår vardag så det är inte så svårt att få tänket även på bygdegården.  Om någon förening önskar påbörja miljödiplomering är det bara kontakta Karin.

Gällande landsbygdsprojekt, nu händer det inte så mycket, alla projekt ligger ju nere nu tyvärr.

Allmänna arvsfonden har mycket pengar till landsbygdsaktiviteter, och som kan ge mer pengar än vad Leader har. Förmodligen blir det lättare att söka i Leader i framtiden. Det har tidigare varit ansökningar till lite olika projekt.  Investeringar, till exempel kök.
Uppmana Vånga har gjort en hälsoträdgård.
Solvalla har utvecklat uteverksamheten, dansbana, utescen, hitta vilse och information om allemansrätten.
Östra Karup – ansökning gjordes via Boverket, ombyggnad och tillbyggnad. Viktigt att påtala att det är energibesparade åtgärder som skall göras. Via Allmänna arvsfonden beviljades bidrag för Barnens kulturskola i Förslöv.
Finns mycket pengar för ungdomsverksamhet, ungdom är upp till 25 år. För barn och unga behöver inte kommunen var med och bidra pengar. Boverket har höjt summan till 200 000 kronor gällande tillgänglighet och där behöver inte kommunen inte heller vara med och bidra. Boverket vill att man gör en helhetslösning och inte bara t ex en handikapptoalett.

Det påtalades vikten om att föreningarna är viktiga för landsbygden.

2020-11-03
Webbinarium arrangerat av Bygdegårdarnas Riksförbund

Information om det riktade krisstödet till bygdegårdsföreningar och hur man ansöker.  Nu gäller det att alla föreningar söker. Behöver ni hjälp, kontakta distriktet eller förbundet.

2020-10-12
Bygdegårdarnas Riksförbund höll webmöte med föreningar

Det pratades ekonomi, aktiviteter, deponi av konst, miljö och landsbygdsutveckling samt gavs info från BR:s konferens som ägde rum föregående helg.

Föreningar från Sjöbo, Förslöv, Grevie,  Östra Ljungby, Södra Åby, Råby och Skurup deltog samt representant från Studieförbundet Vuxenskolan regionförbund Skåne/LRF.

2020-10-10–11
Digital konferenshelg anordnad av Bygdegårdarnas Riksförbund gällande kultur, miljö, fastighet, film, ungdom, landsbygd. Skåne var väl representerat från distriktsstyrelsen av fem personer.


Kulturminister Amanada Lindh


Skånes filmkonsulent Lena Ek.

2020-10-06

G R A T T I S  till Rydsgårdshus för deras Miljödiplomering nr 2, som godkändes av Ingrid o Karin.

2020-09-29

Sedan i våras har NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne fört diskussioner med Region Skåne kring en ny utvecklingsplan under Överenskommelsen Skåne. Utvecklingsplanen sätter övergripande mål och insatser för arbetet inom Överenskommelsen. Den nuvarande planen löpte ut 2019, men förlängdes för att gälla även 2020. Nu är ett utkast på en ny plan färdigt och ska tas upp till diskussion med Överenskommelsens styrgrupp. Klicka på länken nedan för att läsa utvecklingsplanen (öppnas i ny flik).

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skånes utkast på ny utvecklingsplan

2020-09-23

Deltar i webbinarium om att återstarta kulturlivet i Skåne med studieförbundet vuxenskolan, ideell kulturallians där bygdegårdarna är medlem o region Skåne. Viktigt att vi syns, hörs och är med där det händer.
/Karin O


2020-05-31

BR Skånes ordförande Karin vidgar sina bygdegårdsvyer med arbetsutskottet BR i Norrtälje, Sättraby och Berghamra. Alltid nyttigt att höra och se hur andra föreningar har det. Tydligt är att i dessa dagar klarar sig de som har kapital eller fasta hyresgäster betydligt bättre.

Ordförande Per Lodenius på väg in.

Nästan som lustiga husets speglar.

Sättraby

Bergshamra

 

Roligt sätt att visa sina aktiviteter

Norrtäljre


2020-05-31

Nu laddar vi inför – och genomför en digital förbundsstämma.
122 deltagare utspridda runtom i landet och vi var sex stycken på plats i Sjöbo fördelat med en ypperlig distansmarginal mellan varandra


2020-05-26

Bygdegårdarna måste leva kvar – för den lokala utvecklingen, demokratin och kulturen. Klicka här för att läsa

Under mars månad har cirka 2 600 egna arrangemang ställts in av våra föreningar och 6 200 avbokningar har gjorts. Totalt är det beräknade intäktsbortfallet för mars 13,5 miljoner. I april har 3 300 egna arrangemang ställts in och över 7 700 avbokningar gjorts. Intäktsbortfallet är cirka 15,9 miljoner. Sammantaget och i jämförelse med övriga delar av samhället är beloppen inte stora, men helt avgörande för föreningarnas långsiktiga arbete. För en förening kan ett arrangemang eller en enskild månad vara det som gör att verksamheten bärs upp resten av året.

Denna debattartikel om Coronakrisen skickades under gårdagen ut till samtliga lokaltidningar i Skåne.

Den 17 maj företogs stämmoombudsträff för förberedelser inför förbundsstämman den 31 maj, som i år sker digitalt, i mellantiden har också  olika webutbildningar gjorts i VoteIT och Zoom.

2020-05-16

Att man i dessa tider vill undvika folksamlingar och stora konferenser har vi full förståelse för. Samtidigt behöver vi fortsätta mötas för att Sverige inte ska stanna. Föreningar med flera över hela vårt land kämpar just nu för sin överlevnad och mötesbranschen är oerhört hårt drabbad.

Länk till BR hur man kan genomföra distansmöten

2020-04-28

Bygdegården – en resurs i samhällets krisberedskapsarbete
Klicka för att läsa brev om krisberedskapsarbete i Skåne

2020-04-28

De tre utsedda årsrapportörerna i Skåne är:

Högsma – har mycket uthyrning för övernattning med vandrarhem och bastu, 1 627 antal samt 14 egna, har lagt ner 1 100 ideella timmar.

Lilla Beddinge – deras styrka är 6 000 ideella timmar och att de uppfyller alla 4 delar med årlig översyn och insatser därefter, nya grupper och kontakt med politiker.

Oppmanna Vånga – har 18 uthyrningar, 19 egna ar­rangemang och har lagt ner hela 4 000 ideella timmar.

Stort GRATTIS från BR Skåne och bra jobbat alla!

Klicka här för att läsa motiveringen

2020-04-05

Bilder från distriktsstämman idag i Norra Ugglarps bygdegård.
Stort tack till inbjudna gäster; Tommy Nilsson, HSSL och Annette Linander från regionen om RUS. Förbundschef Karin Fälldin, BR, via Skype. 👍😀


2020-03-25

Bygdegårdarna i Skånes verksamhet bygger på möten, gemenskap och sociala sammankomster. Just det som är svårt nu. Färre besökare eller inga ger mindre inkomster som sen används till underhåll och investeringar i våra hus, samlingslokalerna, bygdegårdarna.

Vi får boka av bokningar för privata gäster och för föreningar. Än så länge möjligt med samhällsservice såsom förskola.
Danser, loppisar och andra sammankomster skjuts på framtiden.
Tillvaron på landsbygden blir mer torftig och människor mer ensamma och isolerade i nuläget.

Med vänlig hälsning

Karin

2020-03-15

Vässa Pennan, Solvalla Bygdegård.


2020-03-06
Vässa pennan i Förslövs bygdegård 6-8/3 med ca 250 besökare.
Innan dess i Boalt med 110 besökare. Nu återstår Solvalla i Sjöbo och Börringe för Skånes del.


2020-02-14
Idag på alla hjärtans dag anordnade BR den första publika Landsbygdskonferensen för andra organisationer, politiker och tjänstemän. Ett 70 tal deltagare. Bygdegårdarna kan öka service på landet, vara en samlande mötesplats, fylla och inkludera i huset. I jämförelse med Ica som finns på 1300 platser finns bygdegårdarna på 1447. 3 goda exempel på sambandscentral vid brand, servicepunkt och träffpunkt för byn och mobilitet. S Åby visade på gott exempel, helt rätt att de är nominerade till Årets Bygdegård.
Tillväxtverket fortsatte berätta om landsbygdspolitik på nationell nivå.
Fortsatte med politisk paneldebatt om landsbygd.
Eftermiddagen bjöd på EU-info från Länsstyrelsen och fortsatte med mer konkreta Leaderprojekt. Skåne har flest område med 7. Nu är det viktigt att vara med i Leader och delta i fortsatt planering.
Om vi behöver renovera vad ska vi ha för verksamhet, i köket eller under taket?
I höst ska BR:s landsbygdsstrategi uppdateras, är nu inne på 3:e året, ni minns väl vilket distrikt som skrev motioner om landsbygdsråd och -strategi. Vi behöver bli mer kända till exempel i LRF och stärka distrikten förslagsvis med regionala konferenser.
Med vänlig hälsning

Karin Olsson


Bilder från Bygdegårdarnas publika landsbygdskonferens idag på alla hjärtans dag.
Skånsk representation genom Byahörnan i Trelleborgs kommun om mobilitet och service.


Tillväxtverket visar hur lite som går till landsbygdsutveckling.


Politisk paneldebatt om landsbygd. C, kd, s, m och v var representerade.

2020-02-04

Här följer rapport från webmöte om kultur,  från verksamhetsutvecklare konst och kultur,  Stefan Löfgrens möte om kulturstrategier och -planer för distrikten.

Viktigt med kultur på mindre orter. Ofta beroende av eldsjälar och entusiaster för att nå ut till publiken. Viktig med dialog mellan olika aktörer på regionnivå.

Förbundets kulturstrategi betonar lokala turnéer och småplatsstöd.

Myndigheten för kulturanalys kom med rapport hösten 2019 om kulturens geografi – tillgång i landets kommuner. Bygdegårdarna omnämns gällande landsbygd och civilsamhällets betydelse för kultur eller inte. Föreningsdriven kultur är politik på alla nivåer.

Kulturpolitiskt mål – Alla ska ha möjlighet att delta i kultur i olika former och kulturen ska främja bland annat skapande.

Kulturstrategin ska innehålla bakgrund, syfte, nulägesanalys, mål, metod, omfattning – resurser. Använd kulturveckan i planen. Visa Vässa pennan. Beskriv nuläge i stöd över landet.

Ideell kultur.se har tips på dialog med tjänstemän och politiker på regionnivå.

Viktigt att kulturstrategin är levande och används och inte bara är en pappersprodukt.

Statistik kan fås ut från förbundet att använda till regionen om alla skickar in sina årsrapporter för rättvisa siffror.

MVH
Karin

2020-01-27

Hej, vi är nu 56 Bygdegårdsföreningar i Skåne!
Av dessa har 10 kontaktpersoner för fastighetsfrågor. Denna person är den som förbund och distrikt tar kontakt med och skickar ut information när det gäller fastighet.
Det underlättar och förbättrar information om uppdraget är tillsatt och rätt namn och person finns i våra listor.
Nu hoppas vi på att fler vill ha detta uppdrag och gör ett utskick till alla föreningar i Skåne.
Undrar ni något kontakta antingen förbundets kansli eller distriktets representanter.

Vad gör en kontaktperson för fastighetsfrågor

Med vänlig hälsning

Karin Olsson
Distriktsordförande
Bygdegårdarna i Skåne

2020-01-27

Välkomstmöte på Färingtofta Idrottsklubb/Tornsborgs Tivoli.


2020-01-24–25

Ordförande- och sekreterarkonferens i Stockholm, via BR.
Jack Borgström från Ledarskapskonsulterna AB, pratade ”Ledarskap”.  Viktigt med jämlikhet, jämställdhetsfrågor och lika värda plan. Ibland måste förändringar till för att få en utveckling.

Vidare pratades det om långsiktiga mål och om påverkansarbete måste vara på alla nivåer för att kunna påverka. Trots avslag på verksamhetsstöd får man inte ge upp, fortsätt med att ansökningar. Det är angeläget att berätta hur bra vi är och ta med det till tjänstemän o politiker. Att få den respekt vi förtjänar, tänka framåt och vidare. Påverkan är långsiktigt. Fortsatt arbete kring krisberedskap. Kontakta sin kommun eller region. Mediakontakter är en bra väg.
Kännedoms sökning visar att många människor inte känner till bygdegårdarna.
Målet är att bli fler föreningar, Skåne har 7 kommuner utan någon bygdegård. Vi finns i 253 av 290 kommuner.
Miljö: Stuieförbundet Vuxenskolan  har studiecirkel om hållbarhet och miljö.
Nå nya målgrupper. Kulturstrategi kan vara viktigt för kontakter med regionen.
Occupy projekt för mer barn och ungdomsprojekt.
Mobil filmutrustning finns att låna brån BR. Film kan hyras genom Swedish film, kostnad cirka 1000 kronor, regionala filmkonsulenter och kommuner kan hjälpa till med kostnaden..
Kontakta er region. Många distrikt kan få stöd från regionen.Det gjordes också olika former av workshops. Det var en mycket lärorik konferens.

2020-01-18


Årlig internatdag där det gjordes planering för hela året med bland annat genomgång av kommande föreningsträffar, ekonomiska underlag, styrdokument, projektfrågor och inte minst planering och upplägg inför annalkande distriktsstämma. Alltid lika givande och roligt arbete!

2019-12-10

Vi hälsar Färingtofta Idrottsklubb/Tornsborgs Tivoli, som ligger en mil från Ljungbyhed i  Klippans kommun, hjärtligt välkommen som ny medlem!
Nu är vi totalt 56 medlemmar igen!

Färingtofta IK, hemsida

Tornsborgs Tivoli, anrik festlokal

2019-11-17


Representerar idag BR på Rydsgårdshus 25-årsjubiluem.
/Karin

2019-10-06

Rapport från BR:s konferenshelg. Det har gåtts igenom långsiktiga mål och styrdokument. Vi behöver se om Skåne ska ha någon landsbygdskonferens. Arbeta vidare med likabehandlingsplanen. Antas på stämma inklusive stadgar. Information om HSSL som vi behöver ha på stämman. Lokal ekonomiska analyser kan göras. Arvsfonden informerade. Jag var på miljö och landsbygdsinforma- tion medan Rolf avlyssnade byggsidan. Ny period och osäkerhet nu för länsstyrelse och för Leader. Spännande fortsättning följer. Viktigt att vara med i planen. Miljöarbetet går trögt men är viktigt. Behov förnya utemiljöguide, miljöhandbok och livsmedelsriktlinjer. Bygdegårdsförsäkringen informerade om nya avtal.
/Karin och Rolf

2019-09-29


Det pratas om bygdegårdar på centerns stämma i Karlstad

Det var extra roligt att vara inbjuden för Bygdegårdarnas Riksförbund. Vi hörde redan i Annies inledningstal vikten av bygdegårdar på landsbygden. Fysiska mötesplatser öppna för alla med demokratisk värdegrund är en viktig del av infrastrukturen på landsbygden, i dessa tider extra viktiga för kultur, demokratiska möten, sociala sammankomster och vid krissituationer såsom skogsbränder och stormar.
Bygdegårdarna finns på över 1 400 platser i Sverige med 2 000 000 medlemmar som lägger ner 80 miljoner timmar årligen och gör landsbygden mer levande, hållbar samt smart. Vi ser fram emot en intressant landsbygdsdebatt och kloka beslut under förmiddagen.
/Karin

2019-09-10

”Att påverka beslut i kommunen”
Studieförbundet Vuxenskolan Skåne.

Det är viktigt att visa vad föreningarna kan och är duktiga på och man har kontakt med politikerna. ”Om vi inte syns eller hörs så finns vi ju inte”. Man kan göra en arbetsmall – varför skall vi påverka? Funderingen ligger på lokalt plan.  Upprätta aktivitetsmål. Samarbetspartners är viktigt. Att vara medveten och lyssna av samhället, vad händer i byn just nu och vad kan bygdegården ha för roll.
/Karin

2019-09-10

S T OR T  G R A T T I S  T I L L   S O L V A L L A  B Y G D E G Å R D !
som lyckades få igenom Leaderprojekt för att utveckla utemiljön med 855 000 kronor!

2019-09-08

Karin O deltar på Skåne Centerns motionsgenomgång 7-9 i Hässleholm för BR:s del. Stämman äger rum i Karlstad 26-29 september.

2019-09-06

Info om projektet att bli fler bygdegårdar.

Skåne har sju kommuner som saknar bygdegårdar. Vi tittar nu över vilka samlingslokaler som finns och om någon vill vara med i BR. Pågår under hösten. Arbetssättet ska sen spridas till övriga landet från Skåne och Sörmland.

2019-08-30

Bilder från Idéburen sektor i Kristianstad. Bokbord och information från BR. Samarbete och samverkan mellan föreningar, kommunen och region har genomsyrat dagen med politiker och tjänstemän.

 

2019-08-21

Info från telefonuppföljningen ikväll med försäkringskansliet och projektdistrikt.

Vi har än så länge fått ut 66 000 kronor i Skåne, totalt har 42 5000 kronor betalats ut av cirka 75 0000 kronor, men det återstår en hel del ännu.

57 åtgärder är utförda, målet totalt är 108. så heja på och kämpa!

I Skåne har 4 föreningar än så länge gjort säker bygdegård.

Innan oktobers utgång ska saker vara anmälda och påbörjade. Innan årsskiftet är projektet slutredovisat.

Årets Hemvändare till Sjöbo 2019

Förbundsstämma 2019

Helgen 1-2 juni 2019 arrangerades årets förbundsstämma i Värnamo (Jönköpings bygdegårdsdistrikt). Dagen innan, fredagen den 31 maj, blev det en seminarieresa till fyra platser.


Förbundsstämman i Värnamo inleds med paneldebatt om förhållandet mellan kommun och BR.


Rundtur till bland annat Norra Skolan


BR intar High Chaparral, mötesplats i Småland


”Vässa pennan”, Satirteckningar på turné över hela Sverige


Lokal artist, Timo Räisinen


Invigning


BR ordförande Per Lodenius


Förbundets högsta utmärkelse 2019

Guldplaketten delades ut till fyra hedervärda personer för deras stora engagemang och insatser i bygdegårdsrörelsen


Högtidstalare Annie Lööf


LF Halland återbäring


Förbundsfest i Ås


Avgående förbundsstyrelseledamöter bland annat före detta kontaktperson för Skåne, Benny Johansson


Pengaregn


Den 1 juni lanserades 75-års jubileumsboken – ”Bygdegårdarna samlar Sverige – En 75-årig folkrörelse med framtidstro” – på förbundsstämman. Nu finns boken till försäljning.

Läs mer om boken och hur du kan köpa den


2020 äger förbundsstämman rum på Gotland


Nisse, i mitten, uppvaktas efter giftermål, en av skånes representanter


Övriga Skånefolk

_ _

Ombudsträff inför förbundsstämman i Värnamo


2019-05-24
BR Skånes ombud har haft träff inför stämman hemma hos distriktsordförande Karin Olsson. 2,5 timmes givande samtal, man delade tankar och tidigare erfarenheter med lite mat o dryck, kaffe och kaka. Vi ses i Värnamo!

_ _ _


2019-04-07

Distriktsstämman ägde rum i Stenhuset, Östanå Byalag, Karstorpsvägen Broby.
En mycket givande dag i ett fantastiskt vårväder. Före stämman gjordes en mycket trevlig presentation om ”Stenhuset”. Värdefull försäkringsinformation gavs av Anna Wernersson från förbundet. Under stämman presenterades goda exempel, ordförande i Lilla Beddinge berättade om deras arbete med att bygga upp sin bygdegård och kassören i Solvalla bygdegård presenterade sitt arbete med hemsidan. Miljödiplomutmärkelser, nominering av årets bygdegård(ar) och nomineringar av silvernålar avslutade den mycket innehållsrika stämman.

Klicka här för årshandlingarna.

_ _ _


2019-03-29
Årsstämma idé buren sektor 29/3 i Malmö. Först framtidsforum. Inventering gjord av lokaler i Skåne. 200 stycken. Sen sedvanligt årsmöte.
/Karin Olsson

 


2019-03-24

Bilder till från Stora Beddinge.

Rolf Stridsberg och jag pratade försäkring, avtal, verksamhet, tillgänglighet, konst, miljö, landsbygd o stödformer. Huset är nybyggd sedan 2017 enligt konstens alla regler. Utveckling planeras med lekplats, övernattning och utemiljö samt barn o unga.

/Karin Olsson


2019-02-24

Även ett stort grattis till Östra Karups bygdegård, som också har klarat Miljödiplom 1!

Så kul, som det ser ut just nu kommer det bli minst tre Miljödiplom 1 som kommer att delas ut på distriktsstämman den 7 april.

/Karin Olsson


2019-02-24

Stort grattis till Miljödiplom 1!

Lilla Beddinge byalag, Garnhuset som godkändes idag av mig och Ingrid Sandelin.

/Karin Olsson


2019-02-12

I Östra Ljungby inledde vi kvällen med att fixa till Miljödiplom 1, 71p av 99 möjliga och en gräns på 60p så med beröm godkända.

Ni har jobbat på ett tag sen vi startade upp, men nu har ni dokumenterat och fått koll på mycket som ni annars inte hade fått koll på. Ni har nu en pärm för driftsrutiner, miljöplans arbete, miljöpåverkansfaktorer, användarinstruktioner, miljöpolicy, miljögrupp i styrelsen, resepolicy mm.

7/4 på Skånes distriktsstämma föräras ni Miljödiplom 1.

Hurra !!!!!!!!

Karin o Ingrid.

_ _ _

Kvällen den 12/2 fortsatte i Bygdegårdsförsäkringens tecken med information om vårt skadeförebyggande försäkringsprojekt i Skåne. 9 föreningar var representerade och 18 personer deltog aktivt med frågor, kommentarer och exempel från egen verksamhet och hus.
Östra Ljungby berättade kort om sin bygdegård.
Andra frågor som berördes under kvällen var verksamhet, miljö- och ungdomsdiplom, hyreskontrakt, tillgänglighet mm.

MVH
KarinOlsson, Rolf Stridsberg och Ingemar Thulin från BR Skåne.


2019-02-04

Den 4 februari susade Ingrid Sandelin och jag, Karin Olsson, till Östra Karups bygdegård i snöstorm för att starta upp arbetet med Miljödiplom 1.
Östra Karup är en ganska ung bygdegårdsförening, ombildades till detta 2015.
Har nu en verksamhet som omfattar byamiddagar, midsommarfirande, julmarknad med hantverk, filmvisning för barn och unga, samarbete med skola för bla växter och odling, pensionärerna dansar spelar kort lagar mat, bakar och fixar i trädgården.
Man har genom åren genomgått en rejäl makeover, renovering har skett av stora salen, serveringsrummet, köket, stenugnen, lilla salen, bytt fönster, ny värmeanläggning och energieffektivisering genom nya fönster, isolering både i golv och tak.

Tillgängligheten har tillgodosetts med trapphiss, handikapp-WC hörslinga.

Sparbanksstiftelsen har bidragit till stenugnen, utemiljön, rotunda och pysslingstolen.
Mycket har man redan gjort, men en miljöpolicy, miljöpåverkansfaktorer, samlade driftsrutiner och en översyn av föreningens miljöarbete så fixar ni detta i vår. Om mycket görs för 1:an, går 2:an som en dans……

En nominering till Årets Bygdegård hägrar om ni fixar detta!

Heja Östra Karup.

Karin o Ingrid.

2019-01-25–26

Karin har varit på ordförandekonferens på förbundet i Stockholm, klicka här för att läsa hennes rapport.

2019-01-24

Tillökning i vårt medlemsregister.
Varmt välkommen till oss Stora Beddinge, medlem nr 56!

 


2019-01-19

Idag har vi haft internatdag. Verksamhetsberättelse för 2018, verksamhetsplan för 2019, ekonomiska redovisningar, budgetförslag m m har gjorts, genomgång av kommunikationsplan, miljöpolicy, kulturstrategi. Prat om pågående försäkringsprojekt,  antecknat datum för olika utbildningar och konferenser som är planerade under året, mycket kommunikation om landsbygdsutveckling och andra engagerande utvecklingsfrågor, som är viktiga för bygdegårdsrörelsen.

Sist men inte minst, planering och avcheck för distriktsstämman 7 april i Broby.

Det har varit en mycket givande dag!

/Distriktsstyrelsen

190118

OBS! ”Hyr ut din lokal”, se nedan har ånyo blivit inställd. Nytt datum för denna träff kommer meddelas senare.

181213

NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne har skickat ut inbjudan till ”Hyr ut din lokal!” Som tillsammans med Ideell kulturallians Skåne och Skånes Hembygdsförbund anordnar tisdagen den 22 Januari 2019!

Börja året med heldag där vi fördjupar oss i utmaningen med att hyra ut sin lokal.

Klicka här för att läsa dokument för mer information om vad som kommer att hända under dagen och länk till anmälan.

181213

Leader i Skåne

BR har ställt frågor till Leader i landet om hur det ser ut om det finns medel kvar under innevarande period.

Här är svaren som vi fått från Skåne där tre av områden har svarat. Det är ett litet tag sen de kom in, så det gäller att fråga om det fortfarande finns medel om ni funderar på projekt och att söka.

Men det ger ändå en bild av hur det ser ut. Klicka nedan för att läsa mer.

Skåne sammanställning, Leader

181212

Hej!

Inspirationshelgen är en fantastisk möjlighet för alla under 30 år inom bygdegårdsrörelsen att träffas, få inspiration och delta i spännande workshops. Vilka i din förening borde åka på den här helgen? Hjälp oss att sprida Inbjudan Inspirationshelg för unga 29-31 mars 2019!

För vem? Alla i bygdegårdsrörelsen som är 13-30 år
När? 29-31 mars
Var? Tollare folkhögskola i Nacka utanför Stockholm
Kostnad? Kostnadsfritt för alla deltagare
Sista anmälningsdag är 10 mars.

På programmet står workshops med inbjudna gäster på intressanta ämnen som ledarskap, jämställdhet och hållbar utveckling. Det blir även teambuilding och roliga aktiviteter med fokus på att skapa nätverk. Se bifogad inbjudan.

All information finns på hemsidan: https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/ungdom/inspirationshelg

Elinor Metsjö, Verksamhetsutvecklare ungdom
070-344 65 53, elinor.metsjo@bygdegardarna.se

Bygdegårdarna samlar Sverige! – 1 427 bygdegårdar med över 200 000 medlemmar.

Växel: 08-440 51 90, Besöksadress: Franzéngatan 6, Postadress: 105 33 Stockholm
www.bygdegardarna.se

 

181210

Hej bygdegårdsföreningar i Skåne bygdegårdsdistrikt!

Studieförbundet Vuxenskolan och Arvsfonden bjuder in till frukostmöte i Lund torsdag 17 januari.

///

Utveckla er verksamhet genom arvsfonden.

SV Skåne bjuder in till en träff tillsammans med Arvsfondens handläggare för utbildning, inspiration och nytänk!

Arvsfonden gör nu en särskild satsning där deras handläggare genom coaching vill ta fram fler bra projektidéer för äldre med funktionsnedsättning, då det visar sig att målgruppen är underrepresenterad i de projekt som Arvsfonden beviljar medel för.

Samarbetsorganisationer, föreningar och studieförbund är varmt välkomna till denna gemensamma träff där vi får möjlighet att hitta varandra, samarbeta och mejsla fram gemensamma idéer inom området äldre med funktionsnedsättning.

Så kom och inspireras med oss och varandra!

När: 17 januari 2019

Klockan: 09.00-12.00, drop in frukost från och med 08.30

Var: Fabriksgatan 2F i Lund

Anmälan: asa.bjork@sv.se

///

Läs mer om Arvsfonden här https://www.arvsfonden.se/

Läs mer om Skånes bygdegårdsdistrikt här https://bygdegardarna.se/skane/

Läs mer om Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne:

https://www.sv.se/avdelningar/skane/

https://www.sv.se/avdelningar/sv-malmo/

https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/

https://www.sv.se/avdelningar/sv-lundabygden/

_ _ _

181205

Klicka nedan för att läsa inbjudan.

Inbjudan scenkonst

Den 2-3 februari 2019 arrangeras utbudsdagen EXPO:Scenkonst i Kalmar.

Två dagar fyllda med scenkonst att arrangera.

Värdar för arrangemanget är de regionala Riksteaterföreningarna.

Nu är det 10 dagar kvar till sista anmälningsdag.

Läs mer på deras hemsida http://exposcenkonst.riksteatern.se/

Klicka här för att läsa inbjudan: ”Utveckla er verksamhet genom Arvsfonden”

 

181203

En decembervecka om året sänder vi dygnet runt för att lyfta fram en undangömd humanitär katastrof. I Musikhjälpen är det din musik – och ditt engagemang – som räddar liv.

Musikhjälpen 2018 sänds 10 – 16 december från Stortorget i Lund.
Temat är Alla har rätt att funka olika.

Musikhjälpen är ett insamlingsevenemang som funnits i Sverige sedan 2008. I 144 timmar sänder vi direkt dygnet runt i P3 och i SVT/SVT Play för att tillsammans med Radiohjälpen uppmärksamma och på olika vis samla in pengar till en undangömd humanitär katastrof. Det är ett nytt tema i Musikhjälpen varje år.

I programmet blir tre kända programledare inlåsta i en studio på ett torg i en svensk stad. Under veckan får de besök av engagerade människor som på olika sätt bidrar till kampen för årets tema. Artister uppträder och kända människor kommer på besök för att engagera sig, och som ett kitt i hela sändningen ligger publikens låtönskningar som alla bidrar till insamlingen.

I år kommer glasburen stå på Stortorget i Lund! Hashtagen är #mh18 och vi finns att kontakta på de flesta stora sociala medier-plattformar. Du kan även mejla oss direkt på musikhjalpen@sverigesradio.se. Men innan du gör det kan du kolla in svaren på några av de vanligaste frågorna här!

Klicka på hjärtat för ditt bidrag i insamlingsbössan:

För att läsa mer om musikhjälpen, klicka på länken nedan.

https://sverigesradio.se/musikhjalpen

_ _ _

2018-10-25, den första försäkringsprojekt träffen (av fyra) ägde rum i S Åby den där Rolf Stridsberg, Ingemar Thulin och jag deltog från Skånedistriktet. Föreningar som deltog var S Åby, Lilla Beddinge – Garnhuset, Börringe och Gärdslöv, eventuellt en blivande medlem.

Klicka här för inbjudan.

Material från försäkringskansliet presenterades och det passades också på att göra reklam för både miljö– och ungdomsdiplomen.

Klicka här för bilder från Kick-off i Stockholm där Rolf och jag deltog samt på försäkringskansliets eminenta personal.

/Karin

_ _ _ _

2018-10-18 var jag, Karin var i  Åkersberg i Höör på en träff på temat Fossilfritt Skåne för BR Skånes del tillsammans med flera andra aktörer både kommunala tjänstemän, företagare och föreningsmänniskor i Skåne.

Energikontoret Skåne och Kommunförbundet Skåne arbetar med en rad olika aktiviteter inom hållbar utveckling för till exempel företag och kommunala förvaltningar. De är intresserade av om vi på något sätt utifrån ett ledarperspektiv kan stötta den fortsatta lokala utvecklingen mot fossilfritt.

Det är viktigt att vi med alla våra 55 hus i Skåne bidrar med att tänka fossilfritt.

Se inbjudan.

Klicka här för att läsa mer.
_ _ _

2018-09-06

Lilla Beddinge byalag, Garnhuset.
Skånes 55:e medlem. Ikväll 6/9 var Rolf Stridsberg och jag, Karin Olsson, på välkomstmötet. De har nu fått sin BR sköld att sätta upp vid dörren.

Tack för besöket och än en gång välkomna till BR.
Hoppas ni får nytta av all info och lycka till framöver!

Karin Olsson distriktsordförande

Sveriges sydligaste bygdegård, Havsnära, 17 000 kvadratmeter.

Beredningskök

Stora salen med god akustik, verandan skymtar i bakgrunden.

Baren i mellanrummet.

Tydlig skylt betonades för tillgängligheten.

En av få skånska föreningar som lyckats få Leaderpengar. 600 000 kronor till att göra bastu invid Röda Korshuset, som också är en liten samlingslokal som renoverats.

Intill finns också en badbrygga.

_ _ _

2018-09-03
Rolf Stridsberg, bygg- och försäkringsansvarig i Skåne samt jag, distriktsordförande Karin Olsson, var i Stockholm helgen 1-2/9 för Kick-Off för Bygdegårdsförsäkringens skadeförebyggande projekt 2018/2019.

Det är 4:e om gången med skadeförebyggande projekt för Bygdegårdarna i Sverige. Denna gång är 10 distrikt med och 2 representanter från varje distrikt, utom för Värmland som är 3, men de har också över 100 bygdegårdar.

Nu i höst kommer vi ut med de tidigare utlovade brandsläckarna till varje Bygdegård i Skåne, nu 55 st. Det är en gåva från LF Halland till alla bygdegårdar i projektet.

Under helgen fick vi information om vad som ingår i det skadeförebyggande arbetet, vilka åtgärder räknas och ger avdrag på premien framöver. Hur ser det ut i Skåne nu? 7,63 % är den genomsnittliga säkerhetsrabatten på fakturan – Hela Sverige 8,58 %. Föreningar med minst en säkerhetsåtgärd i Skåne är 39 % – 21 st medan det i Sverige är 50 %. Brandlarm, inbrottslarm eller vattenfelsbrytare har vardera 20 % – 11 st medan i hela Sverige är det 23, 18 respektive 33 %. Vi kan konstatera att Skåne inte är bäst i klassen, men det ska vi bli! Eller hur?
Rolf och jag har lagt upp en plan för arbetet från hösten 2018 till nästa höst när det ska vara slutrapporterat. Vi har också satt upp mål och hur vi ska arbeta för att nå dessa.

Alla åtgärder som görs nu i projektet ger ett investeringsbidrag, max 10000:- per åtgärd, 75 %. Det kommer aldrig att bli billigare att sätta in säkerhetsåtgärder i Bygdegårdarna i Skåne än vad det är nu.

Det kommer ut ett studiematerial som heter Säker föreningsgård, 6 lektioner på Webben, som man kan välja att genomföra för att lära sig mer.

När det gäller brand är de viktigaste orsakerna bortglömd spis, därefter eldstad/öppen spis, sen tekniskt fel och som 4 anlagd brand.

Under projektets gång har vi avstämningar med försäkringskansliet. Skåne planerar att ha 2 träffar på hösten och 2 träffar på våren på 4 olika platser i Skåne, dessutom kommer Försäkringskansliet ner till distriktsstämman 7 april i Östanå Bygdegård, Stenhuset, och berättar mer om projektet och olika åtgärder. Inbjudan kommer ut inom kort.

Slutrapporten ska vara inne före jul 2019, sen kommer resultatet att presenteras på Förbundsstämman 2020. Förra projektet nådde 114 bygdegårdar-vi ska nå fler!

Alla bygdegårdar måste bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Om man är osäker på vad det innebär tar man antingen kontakt med sitt lokala Räddningsförbund eller Försäkringskansliet för Bygdegårdarna.
Vi bör alla ha uthyrningskontrakt med hyresgästerna, säkerhetsinformation till gästerna och göra en årlig genomgång av bygdegården samt dokumentera det.

Vi ses snart och nu kan jag kanske få sett alla 55 husen, har hittills hunnit med 36 under mina 3 år som distriktsordförande så jag har några kvar, men nu har jag nog fått en anledning till att få det gjort.

Vi ses snart!
Distriktsordförande Karin Olsson, BR Skåne

_ _ _

2018-08-31
BR Skåne deltar på regionalt forum om människan och hållbarheten- välfärd, välbefinnande o hälsa genom samverkan.

_ _ _

Vi välkomnar Lilla Beddinge Byalag i Trelleborg som ny medlem i BR!
2018-08-20

_ _ _

2018-07-06
Skåne ska ingå i ett försäkringsprojekt för Bygdegårdarnas Riksförbund 2018/2019. Samtliga 54 bygdegårdsföreningar kommer att få en brandsläckare från bygdegårdarnas försäkring.
/Karin

_ _ _

Nedan, några bilder från förbundsstämman 2018.
GLAD MIDSOMMAR!

2018-06-02
Förbundsstämma på Marholmen, Norrtälje, 2-3 juni. Här tas besluten för framtidens bygdegårdsrörelse. Värd för stämman är Stockholms läns bygdegårdsdistrikt tillsammans med riksförbundets kansli.

Aldrig har vi väl varit så många skåningar på BRs förbundsstämma!

Grattis T Andersson till posten i Konst & Kulturrådet och grattis K Olsson till posten som ledamot i förbundets arbetsutskott!

 

 

_ _ _

2018-05-31
Grattis till Pärups bygdegård!
De har blivit beviljade stöd från Boverket med 65 000 kronor.

_ _ _

2018-05-20
Grön mötesmiljö hos ordförande Karin med ombud från Skåne samt FS ledamöter. Nu är skåningarna förberedda inför förbundsstämman på Marholmen i Norrtälje.

_ _ _

2018-05-20
Återinvigning av Norra Ugglarps bygdegård efter makeover. Skånes Bygdegårdsdistrikt förärade föreningen med en bygdegårdsflagga vilket passade bra då Lunds kommun hade gett en flaggstång.

Lite färg ger ett gott intryck direkt.

Många lokala sponsorer.

En ljus och öppen garderob.

Ett nytt golv på gång!

Nya uppfräschade toaletter.

Fint till bröllop och fest.

Nya bord och stolar!
Lycka till framöver och distriktet stöttar Er gärna i ett fortsatta arbete!
/Karin Olsson, ord

_ _ _

180422
BR Skåne distriktsstämma, Tingvalla i Åstorp.

Tack för en mycket bra stämma!
/Karin

Det företogs workshop med många kloka tankar och idéer.

Bygdegårdarnas Riksförbunds utveckling under 44 år. Antal bygdegårdar har verkligen ökat!

Vitsippor i backen vid Tingvalla.

_ _ _

2018-04-18
Stort grattis till Solvalla Bygdegårdsförening!

De blir en av 10 bygdegårdar i Sverige som får dela på 100 000 kronor, 10 000 kronor per förening för att göra ansökan till Projekt inom landsbygdsutveckling.

(Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) har beslutat bevilja föreningen 10 000 kronor i stimulansstöd för utarbetandet av ansökan om stöd till Leader avseende utvecklingsarbete av utemiljön med den tätortsnära parken på Solvalla Bygdegård.

2018-04-17
Stort grattis till Pärups Bygdegård (Östra Sallerups JUF:s Bygdegårdsförening UPA) för Miljödiplom 1. Totalt 79/99 poäng.

_ _ _

2018-04-12
ÅRETS BYGDEGÅRD 2018!
Nominerad är: Oppmanna-Vånga Bygdegårdsförening (Brunnen, Arkelstorp).
Med motivering: ”Att de utvecklat en medicinsk hälsoträdgård, blivit miljödiplomerad och har skrivit en bok om sin brunnshistorik. Bygdegården har också beviljats pengar för projekt genom Leder för den medicinska hälsoträdgården”.

”Vi firade med härlig prinsesstårta igår. Vi överraskade styrelsen totalt med att extrainkalla till möte i Brunnen. Vilken glädje och kraft alla kände. Så häftigt!” /Styrelsen, Brunnen

_ _ _

DISTRIKTSSTÄMMAN 2018

Distriktsstämman äger i år rum på Tingvalla, Åstorp, 2018-04-22, kl 10.00 (kaffe från kl 09.30). Klicka här för mer information.
Bilderna är tagna 180311 i samband med studiebesök av distriktsordförande  och kassören Ronny inför förberedande av stämman.

Handikappentré

Artistaffischer

Här verkar det vara mycket dans…

Utedansbanan

Serviceplats till Skåneleden.

Handikapparkering, som även används när man skall gå Skåneleden.

Handikapparkering, som även används när man skall gå Skåneleden.

_ _ _

2018-03-09
Panikteatern-2 systrar och en begravning på bygdegården Rydsgårdshus, 100 personer.
/Karin

_ _ _

2018-03-05
Stort grattis till Oppmanna – Vånga Bygdegårdsförening!
De blir en av 10 bygdegårdar i Sverige som får dela på 100 000 kronor, 10 000 kronor per förening för att göra ansökan till Projekt inom landsbygdsutveckling.
(Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) har beslutat bevilja föreningen
10 000 kronor i stimulansstöd för utarbetandet av ansökan om stöd till Leader avseende utvecklingsarbete med etablering av en Medicinsk Hälsoträdgård).

_ _ _

180210
Styrelsedag på Studieförbundet Vuxenskolan i Lund för BR Skåne. Förberedelser inför Skånedistriktets årsstämma 180422.

_ _ _

180126-27, Ordförande- och sekreterarkonferens, Bygdegårdarnas Riksförbund, Stockholm.

Klicka här för att läsa mer.

/Karin

_ _ _

171201
Rydsgårdshus har ikväll  uppdaterat sitt Miljödiplom 1 som de certifierades för 2012.
Full pott med 99p blev resultatet. Känns som att miljöarbetet har knutit ihop de olika delarna på Rydsgårdshus där en stiftelse äger huset, en krögare sköter restaurangen och bygdegårdsföreningen sköter annan verksamhet såsom teater, loppis, sång och musik med stor framgång.
Ett stort grattis till ett gott arbete i Rydsgård! 

_ _ _

171122

Musikhjälpen är ett insamlingsevent med ett nytt tema varje år. P3 och SVT/SVT Play sänder tillsammans dygnet runt under 144 timmar mellan 11-17 december för att uppmärksamma Radiohjälpens insamling till en undangömd humanitär katastrof.

I år är temat – Barn är inte till salu.  Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. Sexhandeln med barn är en växande kriminell miljardindustri, där mörkertalen är enorma. Pengarna från Musikhjälpen kan bl.a. gå till att utbilda barn i deras rättigheter, läkarundersökningar, psykologhjälp och att ge barnen en chans att komma in i samhället igen.

_ _ _

171031
Skånes 54:e medlem, Teckomatorps folkets hus. Introduktionsmöte av ordf i Skåne.
/Karin

_ _ _

171029
Matmässa med info om matsvinnet i Sjöbo kommun och hemma hos folk.
/ Karin, ordf Solvalla bygdegård

_ _ _

171024
Teater – Y VIVA ESPANA
125 personer på föreställningen i Rydsgårdshus.

(Y VIVA ESPANA är en komedi om den utsatta situationen man har som patient inom åldringsvården. Den handlar om modet att kräva sin rätt som människa och att aldrig ge upp sina drömmar. Tillsammans med musik och dansinslag är det en riktig FeelGood föreställning som bevisar att inget är omöjligt).
/Karin

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _

171022
100 personer på 80-årsjubilerande Pärups bygdegård.
BR Skåne uppvaktade med blomma, höll tal och hade med sig tidningar.
Sen lyssnade vi till Karin Laserows liv och skånsk musik.
/Karin

_

_ _

171020
Br Skåne på plats i Osby på bioborgen. Regional överenskommelse
om mötesplatser i Skåne. Region Skåne och idéburna sektorn.

Klicka här för att läsa mer.

/Karin

_ _ _

171005
Med på HSSL-möte på Backagården utanför Höör.
Bygdeplaner på landsbygden. Bygdegårdarna är en del
i infrastrukturen och för gemenskap i samhället. Viktigt
när vi pratar med kommunala tjänstemän och politiker.
/Karin

_ _ _

171003
Idékläckarkväll med Leader pH i Ignaberga.
klicka här för att läsa mer.

/Karin

_ _ _

170926
SVs förbundsstämma är en stor mötesplats för folkbildare och SV-medarbetare från hela landet. Den räknas som en av de största mötesplatserna inom svensk folkbildning. Bygdegårdsdistriktets infobord på SV Skåneland extra årsstämma i Hässleholm.
/Karin

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _

170220

Rapport från Miljö – och Försäkringskonferens

Ordf. Karin Olsson överlämnar en gåva till jubilaren Rolf Stridsberg i samband med hans 70-års dag.

Distriktsordförande Karin Olsson och försäkringsansvarige Rolf Stridsberg har deltagit i en Miljö – och Försäkringskonferens i regi av Bygdegårdsförsäkringen.

Klicka här för att läsa mer.

 

 

 

 

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se