Bakgrundsbild

Distriktsstämma i Norra Ugglarps bygdegård, Genarp, 5 april 2020

INFORMATION OM DISTRIKTSSTÄMMAN 2020 

Länk till att anmälan

Ytterligare information och stämmohandlingar kommer att läggas till efterhand

Var
Norra Ugglarps Bygdegård
Norra Ugglarps Bygdegård 691
247 98 GENARP

Datum och tid
Söndagen den 5 april 2020 kl 09.30

Gäster
Förbundschef Karin Fälldin, Bygdegårdarnas Riksförbund
Regionstyrelsens 1:e vice ordförande Annette Linander, RUS (Skånes regionala utvecklingsstrategi)
Vice ordförande Tommy Nilsson, HSSL (Hela Sverige ska leva)

Program

09.30 Kaffe och samling
10.00 Inledning
-Presentation av Norra Ugglarps bygdegård
-Inbjudna gäster informerar
12.00 Lunch
12.45 Årsmötesförhandlingar
-”Inspirerande aktiviteter” (förslag på ”goda exempel”)
-Information om ”Vässa pennan”(en illustrationskonstutställning med EWK och samtida satirtecknare för demokrati och yttrandefrihet)
-Presentation av nya medlemmar
15.00 (cirka) Kaffe och avslut

Stämmohandlingar

(Bilagorna är numrerade utifrån stämmoprotokollet).

Föredragningslista , bilaga 1

Kallelse distriktsstämma, bilaga 2

Verksamhetsberättelse , bilaga 3

Ekonomisk rapport, kassa , bilaga 4

Revisionsberättelse , bilaga 5

Valberedningens förslag , bilaga 6

Verksamhetsplan 2020 , bilaga 7

Idégrund, bilaga 8

Vision och mål , bilaga 9

Budget , bilaga 10

stadgar för bygdegårdsdistrikt, uppdaterade , bilaga 11

Lika behandlingsplan , bilaga 12

Motion – Bygdegårdsrörelsens folkhälsoarbete , bilaga 13

Miljöpolicy för Skånes bygdegårdsdistrikt , bilaga 14

Kulturstrategi för Skånes Bygdegårdsdsitrikt 2020-2023 , bilaga 15

Kulturhandlingsplan och tipskatalog för bygdegårdsdistrikts Kulturstrategi , bilaga 16

Kommunikationsplan för Skånes bygdegårdsdistrikt , bilaga 17

(De gamla stadgarna för bygdegårdsdistriktet)

, Ung i bygdegården, söka pengar för ungdomsverksamhet  , bilaga 18

Instruktioner till workshop om ungdomsfrågor , bilaga 19

Workshop om ungdomsfrågor , bilaga 20

Ungdomsdiplom – infofolder , bilaga 21

Info om ”Säker föreningsgård” , bilaga 22

Anmälan ”Säker föreningsgård”, bilaga 23

Rapport om bygdegårdsförsäkringen , bilaga 24

Bästa Årsrapportör! , bilaga 25

 

Powerpresentationer

Karin Fälldins presentation, Påverkansarbete

Annette Linanders presentation – Det öppna Skåne 2030

Tommy Nilsson, Presentation 1, Hela Sverige ska leva

Tommy Nilsson, Presentation 2, Hela Sverige ska leva