Ordförandekonferens BR Stockholm, 25-26 januari 2019

23 av 24 distrikt var representerade varav 21 ordf, en miljöansvarig och en vice ordf – superbra och heltäckande. Från förbundet var nästan all personal närvarande under utbildningen och från förbundsstyrelsen deltog ordf Per Lodenius och vice ordf Anders Karlsson. Jag hade nu på mig hatten för ordförande och inte FS eller AU, som vi hade haft 24-25/1. 

Mycket information under 2 dagar om:

Hur vi kommunicerar med varandra och andra samt bygger vårt varumärke och försöker påverka andra på både nationell, regional och kommunal nivå. Alla fick en bok om distansmöten, som finns att låna om man är nyfiken på detta. Viktigt med aktuell och uppdaterad info på hemsidan. 
Distriktens roll diskuterades. Plan för föryngring finns i BR men det ser olika ut hur man lever efter den. Betonade möjligheten att söka pengar för unga hos Boverket. 

SV – Studieförbundet Vuxenskolan informerade om Föreningsboxen, som handlar om föreningsutveckling. 

Det finns böcker på förbundet från våra tidigare jubileum, 50 – Mötesplatser-en bok om bygdegårdar i Sverige och 60 – Möjligheternas hus – tio år till med bygdegårdar, om man är intresserad så ta kontakt. 

Årsrapporteringen – ny i år för både föreningar och distrikt. 

Riksidrottsförbundet berättade om hur de har arbetat med påverkansarbete. Det tar tid. Det gäller att vara påläst. Vara positiv. Tro på sig själv och det vi gör samt ha en Målbild. Byggstenarna i påverkan är förändring, förbundet/föreningarna, samhällsutmaning, media och politiken. Målgrupp- vilka vill vi nå? Ha en påverkansplan. Lobbyarbete. Pressmeddelande. 
V kunde se att flera olika politiker måste påverkas – mötesplatser viktiga för infrastrukturen, folkhälsan, äldreomsorgen, lag och ordning, krisarbete, integration – samhällsnytta. 

Diskussion kring medlemsavgiften efter motion 2018. Det kommer ut på remiss till DS. 

Verksamhetsplanen för 2019 presenterades, Jag lyfte att vi från Skåne saknade rubriken Integration och hade för avsikt att behålla den. 
Diskussion kring hur vi rekryterar fler medlemmar. Inventera samlingslokaler som finns och möjliga medlemmar. Använda kommunen som hjälp. Möte hos blivande medlemmar. 2 distrikt kommer att väljas ut att jobba i projekt med medlemsrekrytering. 
Skåne saknar bygdegårdar i 7 kommuner – Bjuv, Burlöv, Eslöv, Landskrona, Lomma, Malmö och Perstorp – alla på västra sidan av Skåne, men inte enbart större städer. 

Likabehandlingsplanen är nu klar och kommer att presenteras på föreningsstämmor, distriktsstämmorna och förbundsstämman. 

Arbetsgruppen med stadgar och idéprogram framförde så långt man kommit och det ska antas på årets förbundsstämma utifrån det som framkommit under visionsarbetet de senaste 2 åren på både förenings- och distriktsstämmor. 

Vi har nu en strategi för Landsbygdsutveckling 2018-2020 och ska arbeta efter denna på alla nivåer. 

God fortsättning på det nya året till Skånes alla 56 bygdegårdar och alla aktiva personer i föreningarna. Om inte förr så hoppas vi att vi ses i Stenhuset, Östanå på distriktsstämman 190407. 

MVH

Karin Olsson, distriktsordförande