Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om distriktet

Om distriktet

Skånes bygdegårdsdistrikt består av 57 föreningar som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

På bilden: Årets bygdegård 2018

Bygdegårdsdistriktet arbetar för samordning och utbildning för föreningarna samt att nå ut med olika kulturaktiviteter. En annan viktig funktion är rådgivning kring bygg- och försäkringsfrågor.

Distriktet leds av en styrelse som arbetar ideellt. Adresser till kontaktpersoner hittar man under ”Kontakta oss”.

Bygdegårdsföreningarna arbetar med att tillhandahålla bra samlingslokaler för bygdens folk och drivs i regel som ideell förening.

Engagemanget från föreningslivet på orten har stor betydelse för detta arbete.

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund.

Distriktet är bland annat medlem i ”Hela Sverige” som har samma vision som oss: ”Att hela Sverige ska leva”.

Vi hälsar Er välkomna till våra bygdegårdar!

Karin Olsson
Distriktsordförande

_ _ _

Distriktets uppgift

(Ur distriktets stadgar)

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna