Bakgrundsbild

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Förordningen kommer att innebära en del förändringar för dem som behandlar personuppgifter för att stärka rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Det centrala i lagen handlar om att varje person har rätt till sina egna personuppgifter.

Det innebär att ingen får samla in, lagra eller sprida personuppgifter utan vederbörandes samtycke. För er i en bygdegårdsförening gäller det alltså att se över hur ni behandlar personuppgifter för era medlemmar och skapa rutiner för att detta sker säkert och med samtycke från respektive medlem.

GDPR, vägledning för föreningar och medlemsorganisationer

Tips när man skall göra en GDPR-handlingsplan

GDPR på en minut, film från Youtube

IMY:s hemsida, info om GDPR (Integritetsmyndigheten, tidigare Datainspektionen)

_ _ _

Styrelsen BR Skåne tillämpar riktlinjer i enlighet med GDPR gällande personuppgiftshantering och i föreningen finns utsedda dataansvariga (se fliken ”kontakta oss”).

Styrelsens uppgifter på hemsidan har godkänts av var och en.

Utöver ovannämnda handhas inga personuppgifter på distriktsnivå.