Till Riksförbundet
Gå till distrikt
hero image

Välkommen!

Jönköpings distrikt omfattar Jönköpings län och har 40 bygdegårdar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Vi arbetar för att ge service till våra föreningar, arrangerar kommunträffar och kurser. Vi försöker också samordna turnéer med kulturprogram.

Läs mer om Jönköpings bygdegårdsdistrikt

Bygdegårdsrörelsen ökar

Nu kan vi glädjas åt att vi har ökat vårt medlemsantal och nu är vi 40 bygdegårdar i distriktet.

Distriktsstämma 2024

Bygdegårdsdistriktets stämma hålls söndagen den 7 april i Bälaryds bygdegård, Aneby. Vi startar med fika kl. 10.00 sedan börjar stämman 10.30. Anders Karlsson medverkar med aktuell information från förbundet. Efter stämmoförhandlingarna blir det lunch och sedan får vi även besöka föreningens lantbruksmuseum.

Beredskap, bygdegården ett nav vid kris

Bygdegårdarna har tagit fram ett studiecirkelmaterial som handlar om beredskap. I distriktet kommer vi att ha två träffar som uppstart inför studiecirklar i föreningarna runt dessa frågor. Det kommer att bli en träff i västra delen av länet och en i den östra länsdelen. Vi kommer att sända ut meddelande om detta. Träffarna anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Hållbarhetsdiplom

Distriktets förhoppning är att föreningarna jobbar med miljö och hållbarhet och tar hållbarhetsdiplom. Ett flertal har sedan tidigare miljödiplom och då är detta ett sätt att uppdatera sig och det passar att göra detta som studiecirkel. Kontakta distriktet så hjälper vi er med att komma igång.