Verksamheten inom Jönköpings bygdegårdsdistrikt är allsidig. Bygdegårdarna erbjuder en mångfald möjligheter för aktiviteter på en rad områden. Allt från familjefester vid särskilda högtidsdagar, dans, musik, teater och film till utställningar, föreningsmöten, kurser, sammanträden, debatter, studiecirklar och aktiviteter av allvarligare slag.

Våra bygdegårdar är av olika storlek och har olika resurser. Flertalet bygdegårdar har möjlighet att efter överenskommelse servera kaffe, lunch eller middag, andra kan endast erbjuda tillgång till kök och porslin. Flera bygdegårdar har fullständig konferensutrustning, är inredda med scen och är handikappanpassade. Humana hyresnivåer. Några har våra bygdegårdar har lagt ut information på vår hemsida. Se bygdegårdar. Önskar Du kontakt med övriga – kontakta oss på distriktet.

Distriktets uppgift

( ur distriktets stadgar)

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna
Distriktets ledning

Distriktets leds av en ideellt arbetande styrelse. Uppgifter om styrelsen hittar du under ”Kontakta oss”