Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Intro image

Välkommen till Västerbotten!

Vårt bygdegårdsdistrikt består av 81 föreningar som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Föreningarna finns över hela Västerbotten, och har både stora och små bygdegårdar, en del är gamla skolor och en del är mer eller mindre nybyggda.

Kallelse till distriktsstämma

Söndagen den 14 april Byalaget Skinnarbyn, bygdegården i Bygdeå Vi börjar med lunch kl. 12.00

Kallelse till distriksstämma