Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Distriktsstämma

Distriktsstämman är vad vi kallar vårt årsmöte. Varje år gästar stämman någon av våra föreningar för att besluta om distriktets framtid. Ombud från våra medlemsföreningar röstar om förtroendeposter, motioner och verksamhetsplan inför kommande år.

Till valda ombud (där ombud inte utsetts, till ordförande och kassör för vidarebefordran):

Härmed kallas Du till Bygdegårdarnas Riksförbunds distriktsstämma i Västerbotten

Söndagen den 14 april
Byalaget Skinnarbyn, bygdegården i Bygdeå
Vi börjar med lunch kl. 12.00

➢ Stämmoförhandlingar enligt stadgarna
➢ Björn Körlof, expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar

Anmäl ombud till Lotta Rydén senast 30 mars
(ev.allergier meddelas)
lotta.ryden07@gmail.com
070-677 34 02

OBS! Anmälan är bindande, vid utebliven närvaro till lunch debiteras föreningen
Välkommen!

Styrelsen
gm/Lotta Rydén
Distriktssekreterare