Att ta fram en Kulturstrategi kan ge resultat, det kan inspirera bygdegårdsföreningar till att våga satsa på olika typer av föreställningar.
Att Västerbottens bygdegårdsdistrikt tillsammans med föreningarna kan arbeta för att våra bygdegårdar ska vara den naturliga samlingsplatsen för kulturaktiviteter.

 

BAKGRUND

Västerbottens bygdegårdsdistrikt är regional organisation för de föreningar, anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund (BR), som driver samlingslokaler i Västerbottens län.

Representanter från distriktet har deltar om möjlighet finns i Scenkonstdagarna som arrangeras av Riksteatern.
En Kulturstrategi har upparbetats av Bygdegårdsdistriktet för att ge struktur på kulturverksamheten i distriktet samt för att sätta upp mål för området.

 

NULÄGESANALYS

Västerbottens län består av femton kommuner; Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele (anslutna föreningar finns i 10 kommuner och saknas i 5 kommuner).

Västerbottens bygdegårdsdistrikt har idag 81 bygdegårdsföreningar, varav 20 föreningar har utsett en kulturansvarig.

Alla föreningar bedriver någon form av kulturverksamhet. Några få föreningar söker och får del av stödet för små scener via Riksteatern varje år. Ett samarbete mellan föreningarna och distriktet sker kontinuerligt via post, mail och hemsida, men den fysiska kontakten sker med ett fåtal föreningar.

28 föreningar har nyttjat förmånen att gratis låna konst till bygdegården.

Samarbeten och arrangemang med de regionala institutionerna Riksteatern Västerbotten och Västerbottensteatern har skett, men det finns ingen upparbetad samarbetsstruktur. På regional nivå finns även Film i Västerbotten, Länsbiblioteket i Västerbotten, Norrlands Operan, Dans i Västerbotten, Västerbottens läns hemslöjdsförening samt Konstfrämjandet.

 

SYFTE

Att utveckla kulturverksamheten i bygdegårdsföreningarna.

 

MÅL

  • alla föreningar ska ha en Konst- och Kulturansvarig,
  • bjuda in teaterkonsulenter till distriktsstämman,
  • förbättra samarbetet med teaterföreningarna,
  • informera föreningarna om möjligheten att få gratis konst deponerad.
  • stimulera föreningarna till en utökad kultursatsning,
  • tillhandahålla budgetmall för enkel ekonomisk kalkylering,
  • öka marknadsföringen för bygdegårdarna genom att inspirera föreningarna att lyfta fram i media vad de arrangerar.

 

METOD

  • maila information till samtliga föreningar som saknar konst- och kulturansvarig,
  • samarbeta med teaterkonsulenter/teaterföreningar.

 

TIDSPLAN

Kulturstrategin gäller under perioden 2024 – 2026 och revideras jämna år.

 

MEDVERKANDE/SAMARBETSPARTNERS

I arbetet med Kulturplan för Västerbottens bygdegårdsdistrikt deltar distriktsstyrelsen och distriktets medlemsföreningar.

 

UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Kulturplanen har kontinuerlig uppföljning av distriktsstyrelsen och utvärderas inför varje distriktsstämma.